Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và phân công nhiệm vụ công tác của UBND huyện Sông Mã; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.
        Tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã năm 2013 như sau:

TRƯỞNG PHÒNG
 
Mr' Lê Xuân Tăng
 
 - ĐTCĐ: 0223836137
 - ĐTDĐ: 0917618319
 - Email: lexuantang_pgdsm_1960@yahoo.com.vn

 
 


 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH TRUNG HỌC CƠ SỞ
Mr" Nguyễn Chí Chung
 
 
 - ĐTCĐ: 0223836137
 - ĐTDĐ: 
 - Email: 

  
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH BẬC TIỂU HỌC
Mr' Đỗ Anh Dũng
  - Điện thoại:       DĐ: 0948441661
                            NR: 0223837717
                            CQ: 0223836137

  - Email: dungthanhsm@yahoo.com.vn
 
 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH BẬC HỌC MẦM NON
Ms' Trần Khánh Hoà
DĐ: 09477955337
 
 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Mr' Bùi Thế Anh
 
 - Điện thoại:
                 + Cơ quan:          0223.837046
                 + Nhà riêng:        0223.837.115
                 + Di động:           097.645.7974
 - Email 1:          theanhsl1974@gmail.com

 - Email 2:   cdgdsongma.sl@congdoanvn.org.vn 
 
CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN
TỔ CHỨC CÁN BỘ

 Ms' Vũ Thị Thanh
- ĐTDĐ: 0912237548
 - Email: vuthanhpgd1961@yahoo.com.vn
KẾ HOẠCH

 Mr' Phạm Quang Lượng
 - ĐTDĐ: 0917921925
 - Email:quangluonggdsm@yahoo.com.vn 
        (quangluonggdsm@gmail.com)
KHẢO THÍ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC
 
Mr' Tòng Văn Xiên
 - ĐTDĐ: 01234683962
 - Email: tongxiengdsm1960@yahoo.com.vn        
BỘ PHẬN TÀI VỤ
 

   
Kế toán viên: Ms' Tòng Thị Hà
 - ĐTDĐ: 0974670008
 - Email: nang_t5@yahoo.com.vn  
      
 - Thủ quỹ: Ms' Đặng Thị Huyền
- ĐTDĐ: 0916002418
QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Mr' Phạm Quang Tho (Chuyên viên XD)
- ĐTDĐ: 0942039959
- Email: phamquangthogdsm@gmail.com        
CÁN BỘ SÁCH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

Mr' Phạm Công Nông
- ĐTDĐ: 0915482259
- Email: nong.phamcong@yahoo.com.vn   
phamcongnongpgdsm@gmail.com     
CÁC BỘ PHẬN KHÁC

 Văn thư: Ms' Đoàn Thị Thu
 - ĐTDĐ: 0948122133
 - Email: hoaithupgdsm@yahoo.com.vn        
 
Bảo vệ: Mr' Lò Văn Tiện
 - ĐTDĐ: 01679269662
 


Lái xe: Mr' Phạm Văn Minh
 - ĐTDĐ: 0916547946
 
 
                                         Địa chỉ cơ quan: Tổ dân phố 11 - Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La                                                                                                                                      
 

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn