Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Danh sách chiến sĩ thi đua cơ sở 2012 - 2013 - Tên sáng kiến kinh nghiệm

Gửi lên: 19/10/2012 16:22, Người gửi: pgdsongma, Đã xem: 3271
Các giáo viên, cán bộ quan tâm có thể download về máy để tham khảo và theo dõi chỉ đạo
TT Họ và tên Đơn vị công tác Tên Sáng kiến kinh nghiệm
1 Bùi Thế Anh Phòng GD&ĐT "Một số kinh nghiệm tiếp tục triển khai cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Sông Mã"
2 Trần Thành Vân Phòng GD&ĐT "Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong ngành GD&ĐT huyện Sông Mã"
3 Tòng Văn Xiên Phòng GD&ĐT "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng Dạy - Học của Giáo viên và Học sinh trong các đơn vị trường học"
4 Trần Việt Hưng Phòng GD&ĐT "Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn giáo viên trung học cơ sở trong ngành GD&ĐT Sông Mã"
5 Dương Hồng Quảng Phòng GD&ĐT "Kinh nghiệm tham mưu thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Sông Mã"
6 Tô Minh Đức Phòng GD&ĐT "Một số biện pháp tham mưu chỉ đạo quản lý nâng cao chất lượng học sinh trong các đơn vị trường tiểu học huyện Sông Mã"
7 Vì Thị Thắm Trường Mầm non Anh Đào "Một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi khu trung tâm trường MN Anh Đào xã Chiềng Sơ"
8 Quàng Thị Hằng Trường Mầm non Ban Mai "Một số giải pháp chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp cùng phụ huynh học sinh thực hiện Giáo dục an toàn giao thông ở trường Mầm non
9 Lê Thị Phượng Trường Mầm non Ban Mai "Một số biện pháp nâng cao chất lượng giúp trẻ 5 - 6 tuổi học tốt môn làm quen với Văn Học tại lớp mẫu giáo lớn A trung tâm trường Mầm non Ban Mai xã Huổi Một"
10 Lò Thị Hà Trường Mầm non Ban Mai "Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình lớp mẫu giáo bé trung tâm trường mầm non Ban Mai xã Huổi Một"
11 Cấn Thị Thu Hiền Trường Mầm non Hoa Ban "Biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình ở trường mầm non Hoa Ban xã Yên Hưng"
12 Hoàng Thị Lan Trường Mầm non Hoa Lan "Một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất trường MN Hoa Lan xã Nậm Ty năm học 2012 - 2013"
13 Nguyễn Thị Đào Trường Mầm non Hoa Lan "Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với truyện lớp mẫu giáo nhỡ, bản Nà Tòng, trường Mn Hoa Lan xã Nậm Ty"
14 Quàng Thị Chanh Trường Mầm non Hoa Lan "Một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số 5 - 6 tuổi lớp mẫu giáo bản Hua Cắt, trường Mn Hoa Lan xã Nậm Ty"
15 Nguyễn Thị Hoà Trường Mầm non Thị trấn "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục tại trường Mầm non Thị trấn Sông Mã"
16 Lò Thị Thanh Hoa Trường Mầm non Thị trấn "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt các trò chơi dân gian cho trẻ trường Mầm non Thị trấn Sông Mã"
17 Lò Thị Hưởng Trường Mầm non Thị trấn "Một số biện pháp nhằm giúp trẻ phát huy tính tích cực thông qua hoạt động góc ở tổ mẫu giáo lớn, trường Mầm non Thị Trấn Sông Mã"
18 Nguyễn Thị Ngọc Trường Mầm non Thị trấn "Một số biện pháp làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo lớp Bé D trường Mầm non Thị trấn Sông Mã"
19 Vũ Mai Lan Trường MN 8/3 """Một số biện pháo chỉ đạo công tác xã hội hoá giáo dục
 tại trường MN 8/3"""
20 Đoàn Thị Hương Trường MN 8/3 "Một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn tại trường mầm non 8/3"
21 Thiều Thị Hải Trường MN 8/3 "Một số biện pháp trong việc sưu tầm, tuyển chọn các bài đồng giao cho trẻ mẫu giáo trường mầm non 8/3"
22 Lèo Thị Mai Trường MN 8/3 "Một số biện pháp trong quản lý cơ sở vật chất tại trường mầm non 8/3"
23 Trần Thị Hoà Trường MN 8/3 "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc trong đời sống hàng ngày của trẻ tại trường mầm non 8/3"
24 Lê Thị Xuân Trường MN Anh Đào "Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ tại trường MN Anh Đào xã Chiềng Sơ"
25 Nguyễn Thị Yến Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp phát triển lĩnh vực thể chất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi lớp mẫu giáo Nà Ngần, trường MN Bình Minh xã Mường Hung"
26 Nguyễn Thị Tân Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh lớp mẫu giáo lớn trung tâm trường MN Bình Minh xã Mường Hung"
27 Trần Thị Minh Lý Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp phát huy năng lực thẩm mỹ cho trẻ ở lớp mẫu giáo Nà Lứa, trường MN Bình Minh xã Mường Hung"
28 Cầm Thị Tiên Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ lớp mẫu giáo Bản Kéo Co, trường MN Bình Minh xã Mường Hung" 
29 Lò Thị Ngọc Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp trong việc tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ lớp mẫu giáo Bản Pho, trường MN Bình Minh xã Mường Hung"
30 Lương Thị Dung Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp phát triển lĩnh vực nhận thức cho trẻ lớp mẫu giáo 3-4 tuổi Bản Muôn, trường MN Bình Minh xã Mường Hung"
31 Lò Thị Vòng Trường MN Bình Minh "Một số biện pháp dạy trẻ bài hát dân ca ở lớp mẫu giáo lớn khu Trung tâm trường MN Bình Minh xã Mường Hung"
32 Vì Thị Tâm Trường MN Biên Cương "Một số biện pháp dạy múa dân gian của dân tộc Thái cho trẻ mẫu giáo lớn trung tâm trường Mầm non Biên Cương xã Mường Sai"
33 Phạm Thị Hằng Trường MN Biên Cương "Một số biện pháp dđưa tiếng hát dân ca cho trẻ 3 tuổi tại lớp mẫu giáo bé trung tâm trường mầm non Biên Cương xã Mường Sai"
34 Trần Thị Kim Oanh Trường MN Biên Cương "Hãy mang ca dao, đồng giao đến gần hơn với trẻ mẫu giáo 4 tuổi tại lớp nhỡ trung tâm"
35 Lò Thị Hoa Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại trường MN Hương Sen Chiềng Cang"
36 Lê Thị Lệ Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số"
37 Nguyễn Thị Miền Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp phát triển nhận thức cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học lớp mẫu giáo 5-6 tuổi trung tâm, trường MN Hương Sen"
38 Quàng Thị Thoại Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 3 -4 tuổi, lớp mẫu giáo bé trung tâm trường MN Hương Sen"
39 Nguyễn Thị Hường Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng ca hát cho trẻ 4 tuổi, lớp mẫu giáo nhỡ Chiềng Xôm, trường Mn Hương Sen"
40 Lò Thị Nhân Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi lớp mẫu giáo Bản Cang, trường MN Hương Sen"
41 Phạm Thị Phương Trường MN Hương Sen "Một số biện pháp tổ chức trò chời dân gian cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi lớp mẫu giáo 5 -6 tuổi Chiềng Xôm, trường MN Hương Sen"
42 Lò Thị Chương Trường MN Hoạ My "Chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1"
43 Trần Thị Hạnh Trường MN Hoạ My "Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi"
44 Đỗ Thị Lanh Trường MN Hoa Đào "Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường MN Hoa Đào xã Mường Cai"
45 Vũ Thu Thuỷ Trường MN Hoa Đào "Tạo môi trường học tập trong lớp cho trẻ  5 tuổi lớp mẫu giáo Huổi Mươi trường mầm non Hoa Đào xã Mường Cai"
46 Lò Thị Hưởng Trường MN Hoa Cúc "Những biện pháp rèn kỹ năng cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh"
47 Lò Thị Thảo Trường MN Hoa Cúc "Những biện pháp rèn kỹ năng ca hát cho trẻ 4 - 5 tuổi"
48 Hà Thị Nguyệt Trường MN Hoa Cúc "Nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên trường MN Hoa Cúc xã Đứa Mòn"
49 Bạc Thị Phong Trường MN Hoa Cúc "Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ nghe hát"
50 Nguyễn Thị Thuấn Trường MN Hoa Hồng "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy trẻ kể chuyện cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi tại lớp mẫu giáo nhỡ trung tâm trường mầm non Hoa Hồng xã Chiềng Khương"
51 Lê Thị Thuỳ Trường MN Hoa Hồng "Một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Mầm non Hoa Hồng"
52 Nguyễn Thị Én Trường MN Hoa Hồng "Một số biện pháp tổ chức tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho trẻ tại lớp mẫu giáo lớn Bản Chiềng Khương"
53 Bùi Thị Lanh Trường MN Hoa Phượng Đỏ "Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho học sinh lớp mẫu giáo lớn khu trung tâm trường mầm non Hoa Phượng Đỏ"
54 Lò Thị Then Trường MN Hoa Phượng Đỏ "Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi, lớp mẫu giáo . . . "
55 Lường Thị Điểm Trường MN Hoa Sữa xã Pú Bẩu "Một số kinh nghiệm trong việc phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội nhằm nâng coa chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn"
56 Vừ Thị Thu Trường MN Hoa Sữa xã Pú Bẩu "Biện pháp bồi dưỡng giáo viên giảng dạy theo chương trình giáo dục mầm non ở lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi, trường Mầm non Hoa Sữa xã Pú Bẩu"
57 Trần Thị Xuyên Trường MN Sơn Ca "Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Sơn Ca - Chiềng Phung"
58 Lò Thị Duyên Trường MN Sơn Ca "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt động tạo môi trường chữ lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi khu trung tâm trường mầm non Sơn Ca"
59 Đào Thị Thơm Trường MN Sơn Ca "Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình lớp mẫu giáo nhỡ khu Nuốt Còn, trường mầm non Sơn Ca Chiềng Phung
60 Vũ Thị Phương Trường MN Sao Mai "Một số biện pháp đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục tại trường Mầm non Sao Mai - Nà Nghịu - Sông Mã - Sơn La"
61 Nguyễn Thị Thuỷ Trường MN Sao Mai "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo làm quen với chữ cái, đối tượng lớp mẫu giáo lớn trường MN Sao Mai"
62 Phạm Thị Liên Trường PTDTBT - TH Nậm Ty "Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh bán trú trường PTDT Bán trú - Tiểu học Nậm Ty"
63 Quàng Văn Phong Trường PTDTBT - TH Nậm Ty "Một số biện pháp rèn cho học sinh đọc đúng lớp 4B trung tâm trường PTDT Bán trú - Tiểu học Nậm Ty"
64 Lò Thị Phượng Trường PTDTBT - TH Nậm Ty "Một số biện pháp luyện đọc đũng phân môn tập đọc cho học sinh lớp 5A khu trung tâm trường  PTDT Bán trú - Tiểu học Nậm Ty"
65 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Trường PTDTBT - TH Nậm Ty "Nâng cao chất lượng rèn học sinh yếu lớp 5 Nà Khựa, trường PTDT Bán trú - Tiểu học Nậm Ty"
66 Phan Thế Anh Trường PTDTBT - THCS Mường Sai "Kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy ở trường PTDTBT-THCS Mường Sai, năm học 2012 - 2013"
67 Bành Trọng Thắng Trường PTDTBT - THCS Mường Sai "Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường PTDT Bán trú THCS Mường Sai"
68 Đoàn Thị Nhung Trường PTDTBT - THCS Mường Sai "Nghị luận về tác phẩm chuyện"
69 Bùi Văn Tuyển Trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn "Ứng dụng hiệu quả phương pháp dạy học Tiếng Anh qua các tình huống đối với học sinh lớp 6 trường PTDTBT-THCS Nậm Mằn"
70 Trần Mạnh Dũng Trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn "Nâng cao ý thức đạo đức của học sinh thông qua môn học GDCD 9"
71 Bùi Dương Thuỳ Trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn "Rèn kỹ năng quan sát cho học sinh tìm tòi và phát hiện kiến thức trên kênh hình, Sinh Học lớp 6"
72 Nguyễn Thị Bích Quyên Trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn "Xây dựng câu hỏi theo hướng phát huy năng lực tự lực của học sinh khi dạy học bài 16 - Sinh Học lớp 6 tại trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn"
73 Trần Đình Chiến Trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn "Phân tích đa thức thành nhân tử và một số dạng bài tập ứng dụng"
74 Nguyễn Hữu Hùng Trường PTDTBT - THCS Nậm Mằn "Giáo dục văn học âm nhạc cho các em học sinh THCS"
75 Nguyễn Thị Hải Yến Trường TH Bản Mé "Một số biện pháp giúp đỡ học sinh yếu khắc phục khó khăn khi giải bài toán có lời văn ở lớp 2 Trung tâm trường TH Bản Mé"
76 Vũ Anh Tuấn Trường TH Bản Mé "Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Giáo viên trường tiểu học Bản Mé, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã"
77 Quàng Thị Huệ Trường TH Bản Mé "Nội dung và phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi toán phần Phân số"
78 Trần Văn Diễn Trường TH Có Tre "Một số biện pháp kiểm tra nội bộ tại trường tiểu học Có Tre xã Chiềng Cang"
79 Phạm Tiến Hùng Trường TH Có Tre "Một số biện pháp rèn kỹ năng viết cho học sinh lớp 1 khu trung tâm trường Tiểu học Cơ Tre xã Chiềng Cang"
80 Ngô Thị Liên Trường TH Có Tre "Một số biện pháp rèn học sinh dân tộc yếu môn Toán tại lớp 4B khu Trung tâm trường Tiểu học Có Tre xã Chiềng Cang"
81 Tòng Văn Nhẫn Trường TH Chiềng Sơ "Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1"
82 Phạm Văn Nhị Trường TH Hải Sơn "Một số giải pháp xây dựng trường chuẩn quốc gia tại trường Tiểu học Hải Sơn xã Chiềng Khoong"
83 Bùi Xuân Hiếu Trường TH Hải Sơn "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh lớp 5"
84 Đặng Thị Xuân Trường TH Hải Sơn "Một vài biện pháp rèn kỹ năng đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4"
85 Lò Thị Vui Trường TH Khương Tiên "Đa dạng các hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học Khương Tiên"
86 Bùi Ngọc Tư Trường TH Khương Tiên "Giáo dục cho học sinh lớp 4A khu trung tâm trường TH Khương Tiên kỹ năng tự học môn Toán và Tiếng Việt"
87 Lưu Quốc Mạnh Trường TH Mường Cai "Ứng dụng trò chơi trong dạy học Toán lớp 1"
88 Lương Văn Thanh Trường TH Mường Cai "Một số kinh nghiệm về đánh giá xếp loại giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học"
89 Lê Thị Hằng Trường TH Mường Sai "Công tác chủ nhiệm lớp"
90 Nguyễn Thị Ánh Trường TH Thị trấn "Một số kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh lớp 1A áp dụng phương pháp Công nghệ"
91 Vũ Thái Nghĩa Trường TH Thị trấn "Một số kinh nghiệm tăng cường ứng dụng CNTT trường Tiểu học Thị trấn"
92 Lương Anh Chiến Trường TH Thị trấn "Một số kinh nghiệm phụ đạo môn Toán nội dung Hình Học cho học sinh yếu"
93 Trần Thị Thanh Huế Trường TH Thị trấn "Một số kinh nghiệm rèn đạo đức cho học sinh lớp 5D trường Tiểu học Thị trấn Sông Mã"
94 Trần Thị Xuyến Trường TH Thị trấn "Một số kinh nghiệm rèn luyện học sinh lớp 5C giữ vở sạch, viết chữ đẹp"
95 Nguyễn Thị Thảo Trường TH xã Bó Sinh "Một vài biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 2B trường tiểu học xã Bó Sinh"
96 Lò Văn Thương Trường TH xã Bó Sinh "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn khối lớp 1, trường Tiểu học Bó Sinh"
97 Lò Văn Hải Trường TH xã Bó Sinh "Một số kinh nghiệm chỉ đạo công tác duy trì các chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn xã Bó Sinh"
98 Lường Văn Hoài Trường TH xã Bó Sinh "Kinh nghiệm Sử dụng phần mềm Power point để dạy âm vần Tiếng Việt lớp 1 tại trường Tiểu học xã Bó Sinh"
99 Bùi Anh Tuấn Trường THCS Đứa Mòn "Kinh nghiệm quản lý chỉ đạo phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tại trường PTDT Bán trú - THCS Đứa Mòn"
100 Lương Hồng Sơn Trường THCS Đứa Mòn "Phương pháp giải bài tập hỗn hợp Hoá Học lớp 9 tại trường PTDTBTTHCS Đứa Mòn"
101 Nguyễn Cao Cường Trường THCS Đứa Mòn "Nâng cao kỹ năng viết, lập công thức Hoá học cho học sinh lớp 8 tại trường PTDTBT-THCS Đứa Mòn"
102 Cầm Văn Quân Trường THCS Đứa Mòn "Một vài biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phần "Sinh vật và môi trường" môn Sinh học lớp 9 ở trường PTDTBT-THCS Đứa Mòn"
103 Bùi Việt Cường Trường THCS Đứa Mòn "Phương pháp nâng cao kỹ năng vẽ biểu đồ, lược đồ môn Địa lý lớp 8 ở trường PTDTBT-THCS Đứa Mòn"
104 Cà Văn Toán Trường THCS Chiềng En "Hướng dẫn giáo viên sử dụng Microsoft Excel tạo lập chương trình quản lý điểm và hồ sơ học sinh tại trường THCS Chiềng En"
105 Hà Thị Lan Trường THCS Chiềng En "Một số phương pháp giúp học sinh trường THCS Chiềng En lập đúng phương trình Hoá Học"
106 Phùng Thị Liên Trường THCS Chiềng Khương "Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS"
107 Lương Thị Phương Trường THCS Chiềng Khương "Một số kinh nghiệm giúp học sinh cảm thụ tốt phần Văn học trung đại, Ngữ Văn 9 ở trường THCS Chiềng Khương"
108 Nguyễn Thị Anh Trường THCS Chiềng Khương "Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học Lịch Sử 6 ở trường THCS xã Chiềng Khương"
109 Hoàng Thị Liên Trường THCS Chiềng Khương "Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học văn biểu cảm ở bậc THCS"
110 Bùi Thị Hiệp Trường THCS Chiềng Khương "Một số phương pháp giải bài tập hoá học tính theo công thức hoá học và phương trình Hoá học"
111 Phạm Thị Oanh Trường THCS Chiềng Khương "Phân dạng bài tập Hoá Học ở THCS"
112 Ngô Vũ Minh Châu Trường THCS Chiềng Khương "Một số phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình"
113 Lê Thị Thính Trường THCS Chiềng Khương "Rèn luyện kỹ năng vận dụng Hằng đẳng thức đáng nhớ vào giải bài tập"
114 Nguyễn Thị Hồng Huệ Trường THCS Chiềng Khương "Một số biện pháp giúp học sinh thực hành tốt môn Tin học lớp 9"
115 Trần Thị Hằng Trường THCS Chiềng Khoong "Một số kỹ năng nhận dạng vẽ Biểu đồ Địa Lý lớp 9"
116 Bùi Thị Lan Trường THCS Chiềng Khoong "Luyện kỹ năng giao tiếp đối với học sinh THCS" 
117 Lê thị Bình Trường THCS Chiềng Khoong "Sử dụng hệ thống câu hỏi trong tiết dạy học Lịch Sử lớp 6 ở trường THCS xã Chiềng Khoong"
118 Lưu Thu Hoà Trường THCS Chiềng Khoong "Nâng cao ý thức chấp hành Luật lệ an toàn giao thông qua môn Giáo dục Công dân lớp 9 ở trường THCS xã Chiềng Khoong"
119 Nguyễn Kim Quỳnh Trường THCS Chiềng Khoong "Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích biểu đồ khí hậu cho học sinh trong môn Địa Lý lớp 7"
120 Nguyễn Thị Sam Trường THCS Chiềng Khoong "Rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghe đối với học sinh lớp 9"
121 Trần Công Đẩu Trường THCS Chiềng Khoong "Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục ở trường THCS Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La"
122 Phan Vĩnh Hà Trường THCS Chiềng Khoong "Hướng dẫn học sinh một số phương pháp giải bài tập Quang Hình - Vật Lý 9"
123 Nguyễn Quốc Tú Trường THCS Chiềng Phung "Biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chuyên môn tại trường THCS Chiềng Phung"
124 Nguyễn Văn Tiến Trường THCS Chiềng Phung "Một số kỹ năng nhận biết và vẽ biểu đồ Địa Lý lớp 9 tại trường THCS xã Chiềng Phung"
125 Bùi Mạnh Hải Trường THCS Chiềng Sơ "Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khối lớp 6 ở trường THCS Chiềng Sơ giải toán về phép chia hết"
126 Lê Huy Nam Trường THCS Chiềng Sơ "Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình lớp 9 trường THCS Chiềng Sơ"
127 Bùi Quốc Toản Trường THCS Chiềng Sơ "Sử dụng thí nghiệm trong dạy học Hoá Học ở trường THCS Chiềng Sơ"
128 Lò Thị Lả Trường THCS Mường Cai "Xây dựng đội ngũ rèn kỹ năng sống cho nữ học sinh dân tộc H'Mông ở bán trú trường THCS Mường Cai năm học 2012 - 2013"
129 Bùi Thị Minh Trường THCS Mường Cai "Một số phương pháp khi dạy các phép tu từ so sánh, ẩn dụ, hoán dụ trong phân môn Tiếng Việt lớp 6 trường THCS Mường Cai năm học 2012 - 2013"
130 Hoàng Văn Phương Trường THCS Mường Cai "Một số phương pháp giải bài tập trong tiết luyện tập Toán cho học sinh lớp 9B trường THCS Mường Cai năm học 2012 - 2013"
131 Đỗ Minh Khải Trường THCS Mường Cai "Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt, phân môn Từ Ngữ trong chương trình Ngữ Văn lớp 7, trường THCS Mường Cai trong năm học 2012 - 2013"
132 Nguyễn Đức Lương Trường THCS Mường Cai "Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Giáo dục Công dân lớp 9 ở trường THCS Mường Cai năm học 2012 - 2013"
133 Nguyễn Minh Hoá Trường THCS Mường Cai "Thủ thuật dạy "Production" trong tiết "Listen and read""
134 Ngô Thị Thuỷ Trường THCS Nà Nghịu "Rèn kỹ năng giải bài tập Õxit axit phản ứng với dung dịch kiềm"
135 Ngô Thị Thanh Hà Trường THCS Nà Nghịu "Kinh nghiệm về phương pháp thảo luận nhóm trong môn Ngữ văn 9 ở trường THCS Nà Nghịu"
136 Đặng Thị Kim Dung Trường THCS Nà Nghịu "Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử 9 ở trường THCS Nà Nghịu"
137 Vũ Mạnh Hùng Trường THCS Pú Bẩu "Một số kinh nghiệm về quản lý chuyên môn nhà trường"
138 Lưu Văn Ngận Trường THCS Pú Bẩu "Một số biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 8 trong giờ học Âm nhạc"
139 Nguyễn Bá Luyện Trường THCS Pú Bẩu "Sử dụng sơ đồ hoá trong dạy học Sinh học lớp 9 phần Sinh vật và Môi trường"
140 Trần Thị Loan Trường THCS Thị trấn "Giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Thị trấn Sông Mã"
141 Đặng Khánh Vân Trường THCS Thị trấn "Rèn luyện kỹ năng sử dụng Atlat địa lý Việt Nam cho học sinh lớp 9 trường THCS Thị trấn SÔng Mã"
142 Mạc Thị Loan Trường THCS Thị trấn "Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường THCS Thị trấn Sông Mã"
143 Nguyễn Hữu Hoàng Trường THCS Thị trấn "Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học môn Toán ở trường THCS Thị trấn Sông Mã"
144 Hoàng Anh Tuấn Trường THCS Thị trấn "Biện pháp giải toán tìm x trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối cho học sinh khá giỏi lớp 7, trường THCS Thị trấn"
145 Hoàng Ngọc Hà Trường THCS Thị trấn "Một số biện pháp khắc phục những sai sót khi giải toán liên quan đến bội và ước của lớp 6 trường THCS Thị trấn Sông Mã"
146 Trần Thị Lan Hương Trường THCS Thị trấn "Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng kênh hình Sinh Học lớp 7 trường THCS Thị trấn Sông Mã"
147 Nguyễn Thị Hà Trường THCS Thị trấn "Những kinh nghiệm khắc phục sai sót cho học sinh khi giải bài tập dạng toán tìm x trong chương trình Toán 7 ở trường THCS Thị trấn Sông Mã"
148 Lê Thị Thu Huyền Trường THCS Thị trấn "Những yếu tố cơ bản đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng của một giờ nghe Tiếng Anh lớp 8 ở trường THCS Thị trấn Sông Mã"
149 Nguyễn Phúc Nguyên Trường THCS Thị trấn "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 9 trường THCS Thị trấn Sông Mã phát hiện và tránh sai sót khi biện luận phương trình bậc hai"
150 Hoàng Văn Hùng Trường THCS Thị trấn "Hướng dẫn giải bài tập Vật Lý 8 trường THCS Thị trấn SÔng Mã"
151 Đinh Huy Cảnh Trường THCS xã Bó Sinh "Một số biện pháp rèn kỹ năng đọc, hiểu văn bản trong dạy học văn bản cho học sinh lớp 8 trường THCS xã Bó Sinh"
152 Nguyễn Mạnh Hoàng Trường THCS xã Bó Sinh "Một số giải pháp sử dụng yếu tố Văn học trong việc nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch Sử 9 phần Lịch sử Việt Nam cho học sinh trường THCS xã Bó Sinh"
153 Trần Thế Tài Trường THCS xã Bó Sinh "Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng cân bằng phương trình Hoá học cho học sinh lớp 8 trường THCS Bó Sinh"
154 Nguyễn Gia Triều Trường THCS xã Bó Sinh "Một số giải pháp về chứng minh tỷ lệ thức ở môn Đại Số lớp 7 ở trường THCS Bó Sinh"
155 Bùi Mạnh Minh Trường THCS xã Chiềng Cang "Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục THCS sử dụng Data Filter Autofiler (Công cụ tự động lọc dữ liệu), hàm countif (Hàm đếm theo 1 điều kiện) và liên kết với biểu mẫu 01 trong Excel tại trường THCS Chiềng Cang"
156 Nguyễn Ngọc Dương Trường THCS xã Chiềng Cang "Làm thế nào để dạy cùng một lúc hai kỹ năng nghe - nói Tiếng Anh trong một tiết lên lớp cho hiệu quả hơn"
157 Nguyễn Văn Huy Trường THCS xã Chiềng Cang "Xây dựng "lớp học thân thiện, học sinh tích cực" thông qua dạy các trò chơi Toán 9"
158 Phạm Văn Đông Trường THCS xã Chiềng Cang "Một số mẹo nhỏ giải các bài toán Hoá Học trong chương trình THCS"
159 Trần Văn Diển Trường THCS xã Chiềng Cang "Sử dụng tình huống nêu vấn đề và sắm vai trong giảng dạy Giáo dục Công dân lớp 6 trường THCS Chiềng Cang"
160 Nguyễn Đình Khiết Trường THCS xã Huổi Một "Một số biện pháp quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp"
161 Phạm Thị Như Trang Trường THCS xã Huổi Một "Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ mội trường cho học sinh khối 9 trường THCS Huổi Một thông qua việc dạy học môn Địa Lý 9"
162 Nguyễn Trọng Giáp Trường THCS xã Huổi Một "Tổ chức các thí nghiệm vật lý (Phần Điện học) như thế nào để nâng cao chất lượng giờ học Vật Lý ở trường THCS Huổi Một"
163 Mai Thị Điệp Trường THCS xã Mường Hung "Rèn luyện kỹ năng giải bài toán hình bằng phương pháp phân tích đi lên"
164 Nguyễn Thị Thắm Trường THCS xã Mường Hung """Một số kinh nghiệm sử dụng phương tiên trực quan trong 
dạy học Địa Lý 7 ở cấp THCS"""
165 Nguyễn Thị Thận Trường THCS xã Mường Hung "Một số kinh nghiệp giải bài tập theo PTHH hoá 9 ở trường THCS xã Mường Hung"
166 Vì Thị Thuỷ Trường THCS xã Mường Hung "Một số kinh nghiệm giảng dạy Định luật Vật Lý 9 ở trường THCS Mường Hung"
167 Lò Quang Trung Trường THCS xã Mường Hung "Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Địa Lý"
168 Nguyễn Công Viên Trường THCS xã Mường Hung "Vận dụng phương pháp dạy học theo Dự án vào day bài 48 - Chương 9 - Sinh học 6, tại trường THCS Mường Hung"
169 Phạm Anh Minh Trường THCS xã Mường Hung "Giảng dạy ca dao, dân ca trong chương trình Ngữ Văn 7"
170 Dương Đình Hoè Trường THCS xã Mường Lầm "Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về phương trình bậc hai một ẩn"
171 Vũ Viết Hiền Trường THCS xã Mường Lầm "Hướng dẫn học sinh trường THCS Mường Lầm giải các bài tập  Toán cực trị"
172 Đặng Thị Bích Thảo Trường THCS xã Mường Lầm "Nâng cao niềm say mê học môn Lịch Sử thông qua đồ dùng trực quan
173 Phạm Vũ Quỳnh Trường THCS xã Mường Lầm "Phương pháp giải bài tập lượng phản ứng của hai chất theo phương trình phản ứng hoá học lớp 9 ở trường THCS Mường Lầm"
174 Ngô Vũ Lệ Tú Trường THCS xã Mường Lầm "Phương pháp giải bài tập lai hai cặp tính trạng của Men Den ở trường THCS Mường Lầm"
175 Đỗ Văn Luận Trường THCS xã Nậm Ty "Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trường THCS Nậm Ty"
176 Lương Văn Hởi Trường THCS xã Nậm Ty "Một số kinh nghiệm và phương pháp giải bài tập phần "Điện học" ở lớp 9 trường THCS xã Nậm Ty"
177 Phạm Văn Chính Trường THCS xã Nậm Ty "Biện pháp quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị ở trường THCS Nậm Ty"
178 Quàng Văn Điểm Trường THCS xã Nậm Ty "Xây dựng Hội Khuyến học xã Nậm Ty"
179 Đỗ Bá Tuyển Trường THCS xã Nậm Ty "Tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS trong thực hành ngoại khoá môn Giáo dục Công dân ở trường THCS Nậm Ty"
180 Lê Quyết Chiến Trường THCS xã Yên Hưng "Hiệu quả từ việc sử dụng tiện ích tính điểm trên Microsoft Execl dành cho giáo viên THCS"
181 Đỗ Thị Minh Trường THCS xã Yên Hưng "Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và một số ứng dụng trong giảng dạy"
182 Quàng Văn Khanh Trường THCS xã Yên Hưng "Phương pháp tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển điền kinh ở trường THCS Yên Hưng"
183 Lê Thị Thu Trường THCS xã Yên Hưng "Tổ chức hoạt động vẽ bản đồ tư duy cho học sinh trong các tiết ôn tập môn Hoá Học 9"
184 Triệu Hải Dương Trường THCS xã Yên Hưng "Một vài kinh nghiệm khắc phục những sai lầm cho học sinh khi giải toán Đại số 7"
185 Hoàng Thị Thu Trang Trường THCS xã Yên Hưng "Kinh nghiệm đổi mới phương pháp sử dụng thiết bị dạy học Lịch Sử 7 ở trường THCS xã Yên Hưng"
186 Trần Văn Diền Trường Tiểu học Chiềng Cang "Nâng cao chất lượng giải toán cho học sinh lớp 5A Trung tâm trường Tiểu học xã Chiềng Cang"
187 Cao Trang Tùng Trường Tiểu học Chiềng Cang "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kinh nghiệm sống cho học sinh lớp 5 Bản Thón"
188 Lường Văn Cương Trường Tiểu học Chiềng Cang "Rèn kỹ năng đọc, viết số có bốn chữ số cho học sinh lớp 3 khu Bản Củ, trường Tiểu học Chiềng Cang"
189 Giang Thị Oanh Trường Tiểu học Chiềng Cang "Rèn cho học sinh lớp 5 viết đúng chính tả"
190 Tòng Văn Kinh Trường Tiểu học Chiềng Cang "Giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1"
191 Vũ Văn Cường Trường Tiểu học Chiềng Cang "Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo án cho giáo viên Tiểu học"
192 Phạm Thị Thảo Trường tiểu học Chiềng Khoong "Nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp ở khu trung tâm trường Tiểu học Chiềng Khoong"
193 Phạm Thanh Huyền Trường tiểu học Chiềng Khoong "Kinh nghiệm rèn học sinh yếu kém lớp 4 A khu trung tâm trường Tiểu học Chiềng Khoong"
194 Nguyễn Thị Liên Trường Tiểu học Chiềng Phung "Một số biện pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4, trường tiểu học xã Chiềng Phung"
195 Sa Thị Toan Trường Tiểu học Hương Nghịu "Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 2A trường Tiểu học Hương Nghịu"
196 Nghiêm Thị Bình Trường Tiểu học Hương Nghịu "Một số biện pháp hướng dẫn làm Tập Làm Văn lớp 2"
197 Lê Anh Tuấn Trường Tiểu học Hương Nghịu "Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng học vẽ trang trí từ lớp 3 đến lớp 5 ở trường Tiểu học Hương Nghịu"
198 Đào Thị Hiền Trường Tiểu học Hương Nghịu "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 1, trường Tiểu học Hương Nghịu"
199 Lê Viết Khởi Trường Tiểu học Hương Nghịu "Một số kinh nghiệm dạy từ vựng môn Tiếng Anh ở Tiểu học"
200 Trần Thị Tâm Trường Tiểu học Hồng Khương "Một số kinh nghiệm gây hứng thú học môn Toán cho học sinh lớp 3B trung tâm trường Tiểu học Hồng Khương"
201 Vũ Thị Kim Oanh Trường Tiểu học Hồng Khương "Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng học môn Toán lớp 4A trung tâm, trường tiểu học Hồng Khương"
202 Đặng Thị Quyên Trường Tiểu học Hồng Khương "Một số kinh nghiệm dạy trò chơi trong môn Toán lớp 2A, trường Tiểu học Hồng Khương"
203 Hà Thị Hạnh Trường Tiểu học Mường Hung "Rèn kỹ năng phát âm cho học sinh lớp 2 khu Phiêng Pẻn, trường Tiểu học Mường Hung"
204 Bùi Thị Thành Trường Tiểu học Mường Hung "Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở lớp 5A trung tâm trường Tiểu học Mường Hung"
205 Trần Thị Hiên Trường Tiểu học Mường Hung "Rèn kỹ năng đọc đúng cho học sinh lớp 5A khu Nà Ngần, trường Tiểu học xã Mường Hung"
206 Phạm Thị Minh Thảo Trường Tiểu học Mường Hung "Một số đồ dùng nhằm phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học môn Âm nhạc lớp 4, trường Tiểu học xã Mường Hung"
207 Dương Hồng Anh Trường Tiểu học Nà Nghịu "Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh dân tộc H'Mông lớp 1B trường Tiẻu học Nà Nghịu"
208 Hoàng Thị Hương Trường Tiểu học Nà Nghịu "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phân môn chính tả cho học sinh lớp 5A trường Tiểu học Nà Nghịu"
209 Ngô Thị Thanh Mai Trường Tiểu học Nà Nghịu "Hướng dẫn học sinh sử dụng bộ đồ dùng học môn Toán lớp 1D, trường Tiểu học Nà Nghịu"
210 Bùi thị Oanh Trường Tiểu học Nà Nghịu "Một số giải pháp rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 5 khu trung tâm, trường Tiểu học Nà Nghịu"
211 Trần Thị Thơm Trường Tiểu học Nà Nghịu "Một số biện pháp tổ chức việc học nhóm trên lớp cho học sinh lớp 5C, trường Tiểu học Nà Nghịu"
212 Nguyễn Hải Đăng Trường Tiểu học Nậm Con, xã Đứa Mòn "Nâng cao chất lượng cảm thụ bài Tập đọc Lớp 4"
213 Lò Văn Ngọc Trường Tiểu học Nậm Con, xã Đứa Mòn "Giữ vở sạch, rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 vùng đặc biệt khó khăn"
214 Đèo Văn Hận Trường Tiểu học Nậm Con, xã Đứa Mòn "Rèn luyện đọc cho học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn"
215 Quàng Văn Viện Trường Tiểu học Nậm Ty B "Một số kinh nghiệm giúp đỡ học sinh yêu kém lớp 5 Trung tâm trường Tiểu học Nậm Ty B"
216 Lường Văn Tâm Trường Tiểu học Nậm Ty B "Một số kinh nghiệm duy trì sĩ số học sinh vùng III, trường Tiểu học Nậm Ty B
217 Nguyễn Văn Đức Trường Tiểu học xã Chiềng En "Sử dụng bản đồ, lược đồ, bảng số liệu, biểu đồ trong môn Địa Lý lớp 5"
218 Nguyễn Thị Bắc Trường Tiểu học xã Nậm Mằn "Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động tổ khối 4 - 5 trường tiểu học Nậm Mằn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học"
219 Đỗ Minh Khuê Trường Tiểu học xã Nậm Mằn "Một số kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tổ khối tại trường Tiểu học Nậm Mằn"
220 Hà Văn Đích Trường Tiểu học xã Nậm Mằn "Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất tại trường Tiểu học Nậm Mằn"
221 Hoàng Thị Thuỳ Trường Tiểu học xã Pú Bẩu "Một số phương pháp rèn đọc cho học sinh lớp 3 dân tộc H'Mông"
222 Đèo Thị Niêm Trường Tiểu học xã Pú Bẩu "Một số biện pháp tích cực dạy Học Vần cho học sinh dân tộc H'Mông"
223 Nguyễn Văn Tuyền Trường Tiểu học xã Pú Bẩu "Một số phương pháp rèn kỹ năng thực hành phép nhân cho học sinh lớp 3 dân tộc H'Mông"
224 Nguyễn Thành Chung Trường Tiểu học Yên Hưng A "Một số giải pháp nâng cao chất lượng Dạy - Học mĩ thuật bậc tiểu học"
225 Phan Thị Chung Trường Tiểu học Yên Hưng A "Một số biện pháp quản lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục tại trường TH Yên Hưng A"
226 Phạm Thị Nghĩa Trường Tiểu học Yên Hưng A "Một số biện pháp sửa lỗi phát âm khi đọc cho học sinh lớp 1, trường Tiểu học Yên Hưng A"
227 Lường Văn Doãn Trưởng Tiểu học Chiềng Phung "Một số biện pháp phụ đạo học sinh không biết đọc, không biết viết tại trường Tiểu học Chiềng Phung"
228 Lò Văn Hoà Trưởng Tiểu học Chiềng Phung "Tăng cường khả năng sử dụng Tiếng Việt cho học sinh Dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn"
Tổng số:  228 cá nhân                                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG
 
 

Tải về

Từ site Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La:
( Dung lượng: 779.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Thường trực Hội đồng TĐKT ngành GBD&ĐT (haanhsm1974@yahoo.com.vn)
 • Website hỗ trợ: http://violet.vn/haanhsm1974
 • Cập nhật: 19/10/2012 16:22
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  251
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Giới thiệu

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã được thành lập ngày 1/3/1968; là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã; trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với 31 kỳ đại hội, đến nay tổ chức Công đoàn giáo dục huyện Sông Mã đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc qua từng...

Thống kê

 • Đang truy cập: 56
 • Hôm nay: 543
 • Tháng hiện tại: 543
 • Tổng lượt truy cập: 3520878

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn