Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Công văn số 22/GD&ĐT-QLTSCĐ 13/01/2014

V/v Thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước...

Tải về
10/GD&ĐT-QLTSCĐ 07/01/2014

V/v Rà soát, chuẩn hóa tài sản Nhà nước và báo cáo tổng hợp...

Tải về
Số: 295/GD&ĐT-CQSDĐ 03/11/2013

V/v Báo cáo tiến độ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tải về
Hồ sơ dự toán đề nghị cấp quyền sử dụng đất cho các đơn vị trường học 20/08/2013

Hồ sơ của 14 đơn vị chưa lập dự toán năm 2013 các đơn vị có...

Tải về
03/TB-GD&ĐT 13/01/2013

Thông báo V/v Báo cáo tổng hợp tài sản của các đơn vị trường...

Tải về
Số: 03/TB-GD&ĐT ngày 14/01/2013 13/01/2013

V/v Báo cáo tổng hợp tài sản của các đơn vị trường học hiện...

Tải về
25/GD&ĐT-CSVC 07/01/2013

V/v Báo cáo tổng hợp tài sản hiện có đến ngày 31/12/2012

Tải về
180 /GD&ĐT-CSVC 21/10/2012

V/v Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị trường...

Tải về
180 /GD&ĐT-CSVC 21/10/2012

V/v Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị trường...

Tải về
120/GD&ĐT-CSVC 01/05/2012

Các văn bản quản lý, sử dụng tài sản công

Tải về
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn