Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Số: 13/KH - GD&ĐT V/v Tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi Toán, TV, năm học 2012-2013
Về việc / trích yếu

Tổ chức Hội thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5 huyện Sông Mã năm học 2012 - 2013.

Ngày ban hành 13/03/2013
Loại văn bản Kế hoạch
Đơn vị / phòng ban Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Lê Xuân Tăng
Cơ quan / đơn vị ban hành Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 603 | Đã tải: 35
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
PHÒNG GD&ĐT

 
 
 
Số: 13/KH - GD&ĐT
V/v Tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi Toán, TV, năm học 2012-2013.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           
Sông Mã, ngày 14  tháng 03 năm 2013
 

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Hội thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5
huyện Sông Mã  năm học 2012-2013.

 
 
 
Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Uy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La; Công văn số 710/SGDĐT- GDTH của sở Giáo dục và Đào tạo V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học.
Thực hiện Quyết định số: 554/QĐ-SGDĐT ngày 05/10/2011của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Quyết định ban hành Điều lệ thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5 tỉnh Sơn La Lần thứ hai năm học 2011 – 2012.
Thực hiện công văn số 227/GD&ĐT ngày 06 tháng 9  năm 2012. V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học.
Phòng GD&ĐT Sông Mã xây dựng kế hoạch tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cho học sinh lớp 5 huyện Sông Mã năm học 2012-2013 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Mục đích.
          - Nhằm phát hiện và bồi dưỡng, động viên kịp thời những học sinh có năng khiếu và đạt thành tích cao trong học tập; tạo điều kiện để các em thể hiện khả năng vận dụng, tư duy sáng tạo về những vấn đề, những đơn vị kiến thức trong chương trình liên quan đến kiến thức môn Toán, tiếng Việt và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
          - Tạo điều kiện cho học sinh tiêu biểu được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm học tập môn Toán, tiếng Việt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
           - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường; tác động tích cực đến ý thức học tập của học sinh tiểu học; thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
          2. Yêu cầu.
          - Tổ chức cuộc thi đảm bảo hiệu quả, không tạo áp lực đối với học sinh.
          - Lựa chọn được những học sinh tiêu biểu nhất dự thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5 tỉnh Sơn La Lần thứ ba năm học 2012 – 2013.
          II. Tổ chức cuộc thi, giao lưu:
          Năm học 2012 - 2013, tổ chức thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5, sau đây gọi tắt là “cuộc thi, giao lưu” ở cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh.
          1.Cấp trường:
Hiệu trưởng quyết định tổ chức cuộc thi, giao lưu; hiệu trưởng là trưởng ban tổ chức; thành phần các bộ phận phục vụ cuộc thi gồm phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn và giáo viên của trường.
2.  Cấp huyện:
 Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức cuộc thi, giao lưu; trưởng phòng giáo dục và đào tạo làm trưởng ban tổ chức; thành phần các bộ phận phục vụ cuộc thi gồm lãnh đạo, chuyên viên của phòng giáo dục và đào tạo, cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học các trường.
III. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ và quy định đội tuyển.
1. Đối tượng:
Học sinh lớp 5 đang học tại trường tiểu học, trường bán trú tiểu học thuộc huyện Sông Mã.
2. Điều kiện:
- Cấp trường: Lựa chọn những học sinh có kết quả học tập nổi trội ở khối lớp 5 của trường, điểm kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán hoặc môn tiếng Việt đạt từ điểm cao.
- Cấp huyện: Học sinh đạt giải cấp trường, lựa chọn từ điểm cao xuống.
3. Hồ sơ thi:
Có học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, danh sách (theo mẫu gửi kèm) nộp về bộ phận chuyên môn tiểu học vào 31 tháng 3 năm 2013.
Riêng thẻ dự thi các đơn vị làm theo mẫu Quy định và phát cho thí sinh mang theo vào trường thi.
4. Quy định đội tuyển:
- Mỗi học sinh chỉ tham dự một môn, thành lập các đội tuyển môn Toán và đội tuyển môn tiếng Việt (mỗi môn đội tuyển có 05 học sinh), các trường lựa chọn học sinh dự thi, giao lưu 10 học sinh cho mỗi đội thi.
Lưu ý: Nếu trường có 02 đội thi thì có 2 đội dự thi ở một môn thì sau tên trường thêm chữ A hoặc B tiếp theo đến gạch nối là tên môn thi.  
- Mỗi đội tuyển có trưởng đoàn là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường, học sinh dự thi và tùy điều kiện thực tế các trường cử thêm không quá 02 cán bộ giáo viên hỗ trợ đưa học sinh đến trường thi.  
IV. Hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức
1. Hình thức.
          - Thi cá nhân.
          - Giao lưu thi tiếp sức đồng đội.
2. Thời gian tổ chức.
          2.1.Tổ chức thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cấp trường xong trước ngày 27/3/2013.
           2.3 Tổ chức thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cấp huyện vào ngày 06 và 07 tháng 4 năm 2013 thời gian chi tiết như sau:
          * Ngày 06 tháng 4 năm 2013.
+ Khai mạc 7h 30’ tại trường tiểu học thị trấn.
+ Thi cá nhân: 8h 30’ thí sinh vào phòng thi.
+ Giao lưu thi tiếp sức đồng đội: 13h 30’ Thí sinh mỗi đội được sắp xếp thành 05 cặp đôi phối hợp trả lời câu hỏi. Mỗi cặp đôi sẽ thực hiện 04 câu hỏi của BTC đưa ra, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Các đội bằng điểm nhau sẽ sử dụng câu hỏi phụ để phân loại thứ hạng, câu hỏi phụ sẽ mở rộng kiến thức hiểu biết cả các môn học khác.
+ 19 giờ đến 22 giờ BGK chấm bài.
* Ngày 07 tháng 4 năm 2013.
+ 8h tổng kết hội thi, công bố kết quả, trao giải.
+ 9h BGK họp rút kinh nghiệm chọn thí sinh thành lập đội tham gia thi cấp Tỉnh.
          V. Nội dung thi, đề thi:
- Do Ban ra đề thực hiện theo Điều lệ thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5 tỉnh Sơn La Lần thứ hai năm học 2011 – 2012 (đã gửi các trường).
          VI. Giải thuởng.
          1. Giải cá nhân:
Xét giải cá nhân cho học sinh dự thi môn môn Toán hoặc tiếng Việt như sau:
          - Giải Nhất: Đạt từ 85 đến 100 điểm.
          - Giải Nhì: Đạt từ 70 đến dưới 85 điểm.
          - Giải Ba: Đạt từ 60 đến dưới 70 điểm.
          - Giải Khuyến khích: Đạt từ 50 đến dưới 60 điểm.
          Giải thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh giỏi thực hiện theo Nghị quyết số 223/2008/NQ – HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2008. Nghị quyết về chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La.
          2. Giải đồng đội:
Căn cứ trên cơ sở tổng số điểm của các đội, xét từ cao xuống thấp để xếp giải; trường hợp bằng điểm và bằng thời gian thì sử dụng hệ thống câu hỏi phụ để xác định. Lựa chọn trong số các đội tham dự để trao giải theo cơ cấu giải như sau:
- Nhất : 01 giải
- Nhì : 02 giải  
- Ba : 02 giải  
- Khuyến khích : 02 giải. 
3. Các khen thưỏng khác:
 Thực hiện theo Điều 8; Điều 9 của Điều lệ thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5 tỉnh Sơn La Lần thứ hai năm học 2011 – 2012.
          VII. Tổ chức thực hiện.
1. Phòng GD&ĐT:
 - Chỉ đạo các đơn vị trường cử đội thi về tham dự đúng yêu cầu, đúng đối tượng của cuộc thi giao lưu.
- Chuẩn bị kinh phí, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cấp huyện.
- Chọn đội tuyển dự thi, giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cấp tỉnh.
2. Các đơn vị trường học:
- Tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cấp trường. Hoàn tất hồ sơ học sinh dự thi, lập danh sách đội tuyển gửi về Phòng GD&ĐT bộ phận chuyên môn tiểu học theo quy định nêu trên.
- Thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển tham dự cuộc thi theo công văn số 227/GD&ĐT ngày 06 tháng 9  năm 2012. V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học.
- Cử đội thi về tham dự đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. 
- Tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân các nhà tài trợ để được hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi. Khuyến khích các đội có cổ động viên đi cổ vũ thí sinh.
          - Trường Tiểu học Thị trấn chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện trang thiết bị để phục vụ cho hội thi giao lưu đạt hiệu quả.
Trên đây là kế hoạch tổ chức thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt cấp huyện cho học sinh lớp 5  năm học 2012 – 2013. Kế hoạch này thay thế cho công văn Số: 60/GD&ĐT ngày 19 tháng 02 năm 2013 V/v: Hướng dẫn tổ chức thi HS giỏi lớp 5 năm học 2012-2013 .
Yêu cầu các đơn vị trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Hội khuyến học;
- CT công đoàn GD Sông Mã;
- Các đơn vị trường học.
- Lưu VT, (Đức CM: 40b).
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
Lê Xuân Tăng
 
MẪU THẺ HỌC SINH
                                                                8,5cm

 
THI-GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 5 NĂM HỌC 2011-2012
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBD: PB 01A - TOÁN (TV)
 
TRẦN THU THẢO
TRƯỜNG T’H  PÚ BẨU
      
 

     
   
 
 
 
 
 
 
ẢNH
4X6
  
 
 
 

            
 
12,5cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY ĐỊNH MẪU THẺ
          1. Hình trên là một ví dụ của thí sinh tên là: Trần Thu Thảo – Trường T’H Pú Bẩu 
          2. Quy định về màu thẻ: Xanh dương, màu chữ: vàng
QUY ĐỊNH VỀ SỐ BÁO DANH
          Số báo danh được đánh theo tên viết tắt tên huyện hoặc tên trường, kèm theo thứ tự các thí sinh từ 01 đến 05, nếu một trường có 2 đội dự thi ở một môn thì sau đó thêm chữ A hoặc B tiếp theo đến gạch nối là tên môn thi.
          Ví dụ: SBD: PB03B-TV và PB03B-TV hoặc PB01A-Toán và PB01B-Toán.
          3. Thẻ dự thi của thí sinh phải có dây đeo và thí sinh phải đeo trong quá trình dự thi
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GD&ĐT
TRƯỜNG.........................

 
 
 
Số:      /DS......
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           
................, ngày ....  tháng 03 năm 2013
 
DANH SÁCH
Đội tuyển tham dự Hội thi giao lưu học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 5
huyện Sông Mã  năm học 2012-2013.
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY, THÁNG,
NĂM SINH
ĐANG HỌC
LỚP, KHU
MÔN THI HỌ TÊN GVCN
HOẶC GV BỒI DƯỠNG
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
          Ghi chú: Môn thi ghi rõ môn toán hoặc TV; Họ tên GVCN hoặc GV bồi dưỡng ghi rõ họ tên 01 giáo viên được phân công chủ nhiệm hoặc giáo viên được phân công bồi dưỡng học sinh theo CV Số: 227 /GD&ĐT V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; Nếu trường có 02 đội thì lập 01 danh sách đội A và 01 danh sách đội B.
                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn