Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu biên bản và Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức viên chức
Về việc / trích yếu

Mẫu biên bản và Nghị quyết HN cán bộ công chức viên chức

Ngày ban hành 04/07/2013
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Mẫu cho cac truong
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 23252 | Đã tải: 3279
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD&ĐT SÔNG MÃ
TRƯỜNG . . . . . .
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
………………, ngày … tháng …. năm 2013.
BIÊN BẢN
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường . . . . . . . . . . đầu năm học 2013 - 2014
         
          A. Những thông tin chung.
          I. Thời gian:  … h, ngày …. tháng …. năm 2013.
          II. Địa điểm: . . . . . .
          III. Thành phần:
          Có mặt : ….. / …..
          Vắng mặt :  ……
          Tên những người vắng mặt:
1.     . . .  lý do vắng . . . .
2.     . . . . .  lý do vắng . . . .
          Đại biểu : …………………………………………………………..
          ……………………………………………………………………….
          Chủ tịch đoàn:
          Đ/c……………………………………………………………….
          Đ/c………………………………………………………………….
          Thư ký đoàn:
          Đ/c………………………………………………………………….
          Đ/c …………………………………………………………………..
          B. Nội dung hội nghị:
          Phần I: Đ/c ………………………………………… trình bày “ Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức  năm học 2012 – 2013, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 – 2014; kế hoạch phát triển năm 2013 – 2014 của đơn vị.
          Phần II: Đ/c . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thông qua báo cáo tình hình công tác thu chi tài chính của đơn vị
          Phần III. Đ/c ……………………………… Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo “ Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2012 – 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2013 - 2014”.
          Phần IV: Đ/c………………………… thông qua báo cáo tổng kết tình hình tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị trong năm học 2012 – 2013 . . Thôngq ua các quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng của các cấp (nếu có).
          Phần V: Đ/c . . . . . . . . . . .  tổng hợp các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị, các ý kiến kiến nghị đề xuất cần giải trình đồng chí ………………………… chủ trì phần thảo luận này.
          Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:   …………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………...………………………………. .............................................................................
          Phần VI: Đ/c ………………………………………… thay mặt tổ thư ký thông qua  dự thảo “ Nghị quyết Hội nghị”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
(Có văn bản kèm theo).
          Phần VII:    Phát biểu của đại biểu.
Đ/c…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..
          Phần VIII. Đ/c . . . .. . . . . . .  phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua
          Phần IX:   Đ/c ……….. tổng kết bế mạc Hội nghị.
          Hội nghị kết thúc hồi  ………………………….. phút cùng ngày.
THƯ KÝ HỘI NGHỊ       CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN         CHỦ TỊCH ĐOÀN
 
 
PHÒNG GD&ĐT SÔNG MÃ
TRƯỜNG . . . . . .
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
………………, ngày … tháng …. năm 2013.
NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường ……. đầu năm học 2013 – 2014
 
          - Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan.
          - Căn cứ hướng dẫn của phòng GD&ĐT Sông Mã V/v  tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học 2013 - 2014.
          - Ngày ……. trường ……… tiến hành mở Hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC và tổng kết công tác Công đoàn năm 2012 - 2013, toàn thể cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
QUYẾT NGHỊ:
          I-  thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm học 2013 – 2014:
          1.  Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 đã được phòng GD&ĐT giao
          2.  Đảm bảo đáp ứng nhu cầu giáo dục bậc học trên toàn địa bàn phụ trách, làm tốt công tác quản lý học sinh, đáp ứng đủ nhu cầu ra lớp của học sinh con em các dân tộc trên địa bàn.
          3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.
          II-  Nhiệm vụ chuyên môn:
          Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực chuyên môn theo chức năng của đơn vị . . . . .
          III-  Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:
          1- Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC, VC toàn đơn vị:
          Chỉ tiêu GVG, HSG, CSTĐ các cấp
          Chỉ tiêu phổ cập giáo dục, xây dựng trường chuẩn
          Chỉ tiêu công tác xã hội hoá giáo dục
          Các chỉ tiêu chuyên môn.
          - Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu “ Công đoàn cơ sở vững mạnh” . . . .
          2- Các tổ khối chuyên môn:
……………………………………………………………………………………………………….. Ghi các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị….
          IV-  trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, công đoàn và CBCN, VC
          1- Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:
          1.1- Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh  những sai sót của từng cán bộ công chức nhằm xây dựng đơn vị giữ vững là đơn vị vững mạnh.
          1.2- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.
          1.3- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC, VC trong đơn vị, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.
          1.4- Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC, VC hoàn thành nhiệm vụ.
          2-  Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:
          2.1- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công  bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCC, VC đoàn viên Công đoàn.
          2.2- Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBCC, VC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu  Người CBCC  “ Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.
          3-  Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:
          3.1- Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.
          3.2- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.
          3.4- Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.
          3.5- Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng đơn vị ban hành.
          Phát huy những thành quả đã đạt được của năm ……, toàn thể CBCC, VC và đoàn viên Công đoàn trường . . . . . . . . . . . . .  tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ  tiêu trong nghị quyết đã đề ra.
          V-  Hiệu lực thi  hành:
          Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.
          Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ……. thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.
 
TM . HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
THƯ KÝ                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 
 
 
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn