Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Số: 93/GD&ĐT-CSVC
Về việc / trích yếu

V/v Tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học.

Ngày ban hành 28/04/2014
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Lê Xuân Tăng
Cơ quan / đơn vị ban hành Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 606 | Đã tải: 44
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN SÔNG MÃ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       PHÒNG GD&ĐT                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 
 
 
     Số:  93/GD&ĐT-CSVC                                  Sông Mã, ngày 28  tháng 4  năm 2014
V/v Tăng cường quản lý, duy tu, bảo
 dưỡng cơ sở vật chất trường học.
 
 
Kính gửi: Các đơn vị trường học.
 
Thực hiện Công văn số: 311/SGDĐT-TCKH ngày 23/4/2014 của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn la về việc tăng cường quản lý, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học;
Thực hiện Công văn số: 312/SGDĐT-KHTC ngày 23/4/2014 của Sở GD&ĐT về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ trường học.
Căn cứ vào thực trạng quản lý tài sản công, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho các trường học.
Trong những năm qua, Nhà nước đã quan tâm, tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học làm thay đổi đáng kể của các trường học ngày càng khang trang, từng bước hiện đại, trên cơ sở đó đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng tài sản rất cần được quan tâm. Bằng cách duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất trường học của các trường hiện đang quản lý.
Thực trạng cho thấy: Quản lý cơ sở vật chất (CSVC) của các trường học đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa thường xuyên, làm cho CSVC nhà trường, lớp học nhiều nơi xuống cấp nhanh, hiệu quả sử dụng thấp, có nơi còn để lãng phí. Tồn tại này trước hết thuộc về Ban giám hiệu các cơ sở giáo dục (Đứng đầu là đ/c: Hiệu trưởng), Các trường học là đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng.
Để khắc phục những tồn tại trên, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học cần thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng CSVC trường học (Gắn trách nhiệm cho từng Cán bộ, giáo viên và viên chức…) nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả, bền vững, tránh lãng phí. Kiểm tra, thanh tra các khoản đóng góp, mức đóng góp xây dựng CSVC,  quyết toán  và công khai của các nhà trường đúng quy định của Nhà nước.
2. Các trường cần rà soát, phân cấp, giao trách nhiệm cho từng cá nhân như: BGH, các khu trưởng, Giáo viên chủ nhiệm và có sự phối kết hợp với Hội Cha, mẹ học sinh cũng như các Ban quản lý bản mà trường, lớp đóng chân cần bổ sung, điều chỉnh Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Nhằm quản lý, sử dụng cơ sở vật chất theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thực hiện việc quản lý, khai thác sử dụng,  tu sửa sau đầu tư các công trình đã  nhận bàn giao đưa vào sử dụng để nâng cao tuổi thọ của công trình. Đồng thời khuyến khích, động viên tập thể nhà trường, giáo viên, học sinh tích cực tu sửa , tham gia bảo vệ tài sản giữ gìn vệ sinh trường học.
3. Tùy theo khả năng  ngân sách được giao hàng năm,  nguồn vốn xã hội hóa, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở trường học bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất của nhà trường  để nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí.
          4. Thực hiện Công văn số: 312/SGDĐT-KHTC ngày 23/4/2014 của Sở về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các trường học.
          Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu các đơn vị trường học khẩn chương kiểm tra lại và hoàn thành việc thực hiện kê khai, làm thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La thẩm định trong tháng 4/2014. (mọi khó khăn, vướng mắc về thủ tục hồ sơ, các đơn vị trường học cần liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn la để được hướng dẫn).
4.1. Các trường báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gửi về phòng GD&ĐT trước ngày 11/5/2014. (gửi đồng chí Tho nhận,  gửi file điện tử vào hòm thư: phamquangthogdsm@gmail.com). Trong báo cáo nêu rõ đã được cấp GCNQSDĐ, số…. , ngày… tháng …. Năm ….cấp; chưa được cấp lý do tại sao?.
 
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học nghiên cứu thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định thống kê và báo cáo./.
 
Nơi nhân: 
- UBND huyện (Thay B/C);
- Phòng TC-KH                                                         TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- T.Thể LĐ;
- Lưu VT, QT(75b).
                                                                                       Đã ký
                                                                            
                                                                            
                                                                                 Lê Xuân Tăng
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn