Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Số: 31/CV-CĐGD, ngày 15 tháng 5 năm 2014
Về việc / trích yếu

V/v Kiện toàn BCH CĐCS sau điều động viên chức của UBND huyện tháng 5/2014

Ngày ban hành 15/05/2014
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Bùi Thế Anh
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 626 | Đã tải: 71
Nội dung chi tiết
LĐLĐ HUYỆN SÔNG Mà        CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 
   
 
     Số: 31/CV-CĐGD                      Sông Mã, ngày 15 tháng 5 năm 2014
V/v Kiện toàn BCH CĐCS sau điều động
viên chức của UBND huyện tháng 5/2014
 
Kính gửi: ..............................................................................................
 
          Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;
          Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2013 – 2014 và nhiệm kỳ 2012 – 2017 của CĐCS các đơn vị trường học;
          Căn cứ các quyết định điều động cán bộ, viên chức sau kiểm tra các điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia trong tháng 5/2014 của UBND huyện Sông Mã;
          Để đảm bảo các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, không bị gián đoạn việc triển khai các hoạt động công đoàn tại các đơn vị trường học. Công đoàn Giáo dục hướng dẫn và yêu cầu các CĐCS trường học có sự thay đổi nhân sự Ban chấp hành CĐCS sau điều động thực hiện các nội dung sau:
          1. Tổ chức họp Ban chấp hành CĐCS bàn và giới thiệu nhân sự thay thế các đ.c Chủ tịch, Ủy viên BCH CĐCS của đơn vị mình đã được điều động đi đơn vị khác trong tháng 5/2014.
          2. Đề nghị Chi bộ cơ sở chuẩn y danh sách đề nghị của Ban chấp hành.
          3. Có văn bản đề nghị bổ sung, thay thế nhân sự gửi Ban thường vụ CĐGD phê duyệt trước khi đưa ra Hội nghị toàn thể đoàn viên để bầu cử bổ sung theo quy định của Điều lệ.
          4. Thời gian: Xong trước 25/5/2014.
          5. Tổ chức bầu cử bổ sung: Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; sau Hội nghị bầu BCH CĐCS phải có tờ trình kèm danh sách đề nghị công nhận bổ sung Ban chấp hành, Chủ tịch CĐCS gửi Thường trực CĐGD trước ngày 30/5/2014.
          Nhận được văn bản này yêu cầu CĐCS các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng thời gian quy định; mọi vướng mắc, khó khăn cần trao đổi trực tiếp qua số điện thoại văn phòng 0223.837046 để được giải quyết.
Nơi nhận:                                                                 TM.BAN THƯỜNG VỤ
- Trường TH M.Cai;                                                                CHỦ TỊCH
- Trường TH Chiềng Khoong;
- Trường TH Huổi Một;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Lưu: VP, TA(9b).
                  
                                                                                       Bùi Thế Anh                                                                
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn