Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu báo cáo thành tích đề nghị TTCP khen
Về việc / trích yếu

Mẫu

Ngày ban hành 21/06/2014
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt HT
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 1149 | Đã tải: 181
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD&ĐT SÔNG MÃ
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Mã,  ngày 15 tháng 5 năm 2013
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
 

Đơn vị đề nghị: Trường Trung học cơ sở Thị trấn Sông Mã
 
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ:
1. Đặc điểm, tình hình:
- Quá trình thành lập: Trường THCS Thị trấn Sông Mã được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 12/8/1993 của UBND huyện Sông Mã;
Địa điểm trụ sở chính: Tổ dân phố 8- thị trấn Sông Mã- huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
- Cơ cấu tổ chức của đơn vị:
Tổng số CBGV.CNV: 46. (Nữ: 34, Dần tộc: 5, Nữ dân tộc: 4). Trong đó cán bộ quản lý 03; Giáo viên trực tiếp giảng dạy 38; Tổng phụ trách đội 01; Nhân viên hành chính 04 )
Trình độ chuyên môn: Đại học: 25;  Cao đẳng: 17; Trung cấp: 03 ( kế toán, thư viện, y tế ); Không qua đào tạo: 01( Bảo vệ)
          Chi bộ độc lập với 25 đảng viên (Chính thức: 25).
          Công đoàn cơ sở với 46 đoàn viên
          Tổ chức đoàn thanh niên có 1 chi đoàn với 13 đoàn viên
Tổng số học sinh: 597; Đội viên: 597.
Số lớp học: 21
Cơ sở vật chất:
                    + Phòng học: 23 phòng (Kiên cố 14, bán kiên cố: 9).
                   + Phòng học bộ môn: 4
                   + Phòng chức năng: 6
                    + Bàn ghế: 336 bộ bàn ghế  đúng qui cách.
          + Trang thiết bị: Các đồ dùng thí nghiệm, phòng học, phòng làm việc phòng thư viện, phòng thí nghiệm tương đối đầy đủ để phục vụ cho các môn học.
Trường đã trải qua một quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành đến nay. Với một bề dày lịch sử 20 năm nên đã đào tạo được nhiều thế hệ học sinh thành đạt trên khắp mọi miền của tổ quốc. Đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, giàu kinh nghiệm trong việc giáo dục và quản lý học sinh.
Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, của Huyện uỷ, UBND, HĐND huyện Sông Mã, sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã, sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân các dân tộc Sông Mã với các hoạt động của nhà trường.
          2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
          Chức năng nhiệm vụ: Trường THCS Thị trấn Sông Mã được tổ chức hoạt động theo Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  1. Kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ:
1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy và học 3 năm gần đây (2010 -2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013)
- Công tác xây dựng đội ngũ: Hàng năm nhà trường luôn chú trọng và quan tâm tới đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí, nhân viên hành chính trong việc xây dựng kế hoạch năm học để đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng như: tiếp tục ổn định xây dựng đội ngũ có tư tưởng chính trị vững vàng, lối sống đạo đức trong sáng, có ý thức tự học tự phấn đấu, không ngừng sáng tạo tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy, có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Năm học Tổng số CB,GV Danh hiệu thi đua đạt được Giáo viên dạy giỏi các cấp Số đề tài SKKN  
 
LĐTT CSTĐ cấp tỉnh CSTĐCS Huyện Tỉnh    
2010-2011 47 80,9 0 8,5% 12,8% 8,5% 4  
2011-2012 47 63,8% 4,3% 14,9% 23,4% 10,6% 9  
2012-2013 46 73,9% 0 21,7% 23,9% 13% 10  
- Chất lượng giáo dục học sinh: Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhà trường nên mỗi giáo viên luôn phải đổi mới về phương pháp, vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh để phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh. Kết quả cụ thể:
Kết quả thi chọn học sinh giỏi các cấp trong 03 năm qua:
Năm học Đạt giải
Cấp huyện Cấp tỉnh
2010-2011 26 11
2011-2012 24 6
2012-2013 24 9
 
Về kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh năm học 2010-2011.
Năm học TS học sinh Hạnh kiểm Học lực
2010-2011 604 XL TS % XL TS %
Tốt 322 53,5 Giỏi 53 8,8
Khá 206 34,1 Khá 190 31,5
Tb 72 11,9 Tb 254 42,1
Yếu 4 0,7 Yếu 106 17,5
Kém     Kém 1 0,2
 
Năm học 2011-2012.
Năm học TS học sinh Hạnh kiểm Học lực
2011-2012 595 XL TS % XL TS %
Tốt 349 58,7 Giỏi 62 10,4
Khá 197 33,1 Khá 241 40,5
Tb 46 7,7 Tb 263 44,2
Yếu 3 0,5 Yếu 28 4,7
Kém     Kém 1 0,2
 
Năm học 2012-2013.
Năm học TS học sinh Hạnh kiểm Học lực
2012-2013 597 XL TS % XL TS %
Tốt 364 61 Giỏi 78 13,1
Khá 178 29,8 Khá 248 41,5
Tb 53 8,9 Tb 248 41,5
Yếu 2 0,2 Yếu 23 3,9
Kém     Kém    
So với năm học trước:
Học lực: Tỷ lệ học sinh giỏi tăng 2,7%; Khá tăng 1%; Trung bình giảm 2,7%; Yếu giảm 0,8%; Kém giảm 0,2%.
Hạnh kiểm: Tốt tăng 2,3%; Khá giảm 3,3%; Trung bình tăng 1,2%; Yếu giảm 0,3%
1.2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học: 
- Hiện tại nhà trường có 23 phòng học ( 9 phòng bán kiên cố, 14 phòng kiên cố) được bố trí 16 phòng học văn hóa, còn lại bố trí các phòng học chức năng, phòng học vi tính; 01 phòng hội đồng, 02 phòng ban giám hiệu; 01 thư viện đạt chuẩn Quốc gia; 01 phòng y tế; 01 phòng bảo vệ; 02 phòng kho.
          Năm học 2010-2011 trường có 18 phòng học (12 phòng học bán kiên cố, 06 phòng học kiên cố); 02 công trình vệ sinh; 01 phòng kho.
          Năm học 2011-2012 trường có 23 phòng học(9 phòng kiên cố; 14 phòng bán kiên cố; 03 công trình vệ sinh; thêm 1 nhà xe 50m2) tổng đầu tư 2.500.000.000đ ( Nguồn vốn kiên cố hóa, nhân dân ủng hộ )
          Năm học 2012-2013 trường có thêm 01 phòng y tế, 01 phòng bảo vệ; 01 phòng kế toán; thêm 01 phòng kho) tổng diện tích xây dựng 90m2.
          - Hàng năm nhà trường làm tốt công tác rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất hiện có trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp để vận động quyên góp ủng hộ nguồn lực để tu sửa cơ sở vật chất hiện có của nhà trường và xây dựng thêm những công trình phụ trợ khác          2. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. 
     - Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua xuyên suốt các năm học với nhiều nội dung phong phú và theo từng giai đoạn cụ thể nên đã mang lại niềm tin và động cơ phấn đấu vươn lên trong công tác của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường; thầy và trò trường THCS Thị trấn Sông Mã đã tham gia nhiệt tình các đợt thi đua, các cuộc vận động và các phong trào thi đua lớn như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  “ Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; Cuộc VĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” “ Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”. Các phong trào thi đua của nhà trường luôn được gắn chặt với các sự kiện chính trị trọng đại của huyện nhà, của tỉnh và của đất nước.
Cuối mỗi đợt có sơ kết, tổng kết đánh giá, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc nhằm tạo động lực tích cực thúc đẩy các đợt thi đua tiếp theo. Chú trọng phát hiện các nhân tố điển hình tiên tiến và phát huy tác dụng của các nhân tố điển hình trong các hoạt động của nhà trường.
          2.1. Thực hiện các cuộc vận động.
2.1.1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
          -Thực hiện chỉ thị 03 của BCH TW về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Lãnh đạo cấp ủy, đảng viên và toàn thể CBCNVC đã xây dựng kế hoạch tự học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Chi bộ nhà trường đã tiếp tục quán triệt và triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, học tập các Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể đảng viên CBGV và học sinh.
          Năm 2010 trường được UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen “ Bốn năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo QĐ số 3014/QĐ – UB ngày 30 tháng 11 năm 2010.
2.1.2. Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo
Trong các đợt thi đua của năm học các tổ chuyên môn và toàn thể CBGV đã nghiêm túc đăng kí và thể hiện đề tài về đổi mới công tác chuyên môn trong tổ, đăng kí và thể hiện 2 tiết dạy giáo án điện tử ( hiện nhà trường có 36/38 giáo viên biết soạn và sử dụng giáo án điện tử), mỗi thầy cô giáo không ngừng học tập để nâng cao chất lượng chuyên môn, các kiến thức mới ngoài SGK, và các thông tin cập nhật hàng ngày để làm sinh động bài giảng.
2.2. Thực hiện các phong trào thi đua
2.2.1.Phong trào thi đua “ Dạy tốt - Học tốt
Trong các đợt thi đua  100% CB GV, và học sinh tham gia. Qua phong trào thi đua “hai tốt” đặc biệt là công tác giảng dạy làm cho công tác bồi dưỡng giáo viên ngày càng có hiệu quả, phương pháp giảng dạy của giáo viên có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng được yêu cầu của ngành giáo dục.
Tổ chức thành công Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy cụm Trung tâm gồm các trường THCS Thị trấn, THCS Chiềng Khoong, THCS Nà Nghịu, THCS Huổi Một, THCS Chiềng Sơ, THCS Nậm Mằn, qua hội thảo những kinh nghiệm và phương pháp mới, những đề tài sáng kiến kinh nghiệm được hội thảo trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm và có ý nghĩa thực tiễn rất cao.
Công tác chủ nhiệm: Đa số các thầy cô giáo nhiệt tình bám lớp, bám trường, bám học sinh. Hết mình với các hoạt động của lớp, của trường, bỏ nhiều công sức để gần gũi giáo dục, uốn nắn những học sinh chưa được ngoan, học sinh cá biệt. Cố vấn, giúp đỡ, định hướng cho lớp về phương pháp học tập, về ý thức chấp hành nộ quy nề nếp, về  các hoạt động phong trào bề nổi.
2.2.2.  Phong trào thi đua  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’
Cơ sở vật chất và cảnh quan của nhà trường đã được đầu tư tu sửa như : phòng học vi tính, dụng cụ tập luyện môn thể dục, bàn ghế giáo viên, tường rào đặc biệt quan tâm đến trồng và chăm sóc cây xanh bóng mát, lớp học đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh. Công trình vệ sinh đã được xây mới. Môi trường cảnh quan luôn được vệ sinh sạch sẽ, cây xanh được chăm sóc thường xuyên, ý thức giữ gìn của công và giữ gìn vệ sinh được nâng lên.
Công tác thi đua  khen thưởng đã có sự chuyển biến tích cực, nhà trường đã xây dựng được kế hoạch thi đua lập nhiều thành tích hướng đến kỉ niệm 60 năm thành lập huyện và 20 năm thành lập trường. Việc đánh giá kết quả thi đua khách quan, công bằng và kịp thời động viên các cá nhân và tập thể điển hình.
          Công tác quản lý của nhà trường, các tổ chuyên môn và các đoàn thể được tăng cường, trong đó công tác quản lý chuyên môn, quản lý tài chính, quản lý con người được trú trọng. Nhà trường cũng đã giải quyết tốt chế độ chính sách cho CBGV, từ đó CBGV yên tâm công tác và giành nhiều thời gian đầu tư cho chuyên môn hơn.
Bên cạnh các hoạt động chính là giảng dậy và học tập, các hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng được quan tâm và đưa vào nội dung thi đua như: Tổ chức thi kéo co, bóng chuyền, tổ chức ngoại khóa ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày môi trường thế giới, ngoại khóa về an toàn giao thông thi nữ công gia chánh nhân ngày 8/3, tích cực tham gia các hội thi do các ngành các cấp tổ chức. Kết quả cụ thể như sau:
  • Hoạt động văn nghệ - Thể dục thể thao: Nhà trường luôn tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN- TDTT do tỉnh và huyện tổ chức, cụ thể:
Năm học Tham dự giải điền kinh  truyền thống huyện hàng năm, Hội khỏe phù đổng lần thứ 8 năm 2012 Giai điệu tuổi hồng
của Tỉnh Sơn La
  Toàn đoàn Nhất Nhì Ba Nhất Nhì Ba
2010 – 2011 3 3 5 7   3 5
2011 – 2012 2 7 8 8 1 2 4
2012- 2013 3 4 5 6 1 3 3
Tham dự giải cầu lông toàn huyện năm học 2012-2013 do huyện tổ chức
Nhất Nhì Ba
5 4 3
3. Thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước
- 100% CBGV chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Không đ/c nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.
- 100% CBGV đăng ký, cam kết thực hiện tốt cuộc vận động:  Hai không với bốn nội dung, gắn với cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  “Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- 100% CBGV và học sinh không mắc các tệ nạn xã hội. Trong 03 năm qua nhà trường không có CBGV,NV và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
- Tập thể nhà trường đoàn kết thống nhất từ Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn đội đến toàn cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
          4.1. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể, đảng   
- Công tác Đảng: Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Sông Mã - huyện Sông Mã
          - Hiện tại Chi bộ có 25 đảng viên trong đó chính thức là 23 đ/c, dự bị 2đ/c. Trong năm học 2010-2011 chi bộ nhà trường đã phát triển được 01 đảng viên, năm học 2011-2012 phát triển được 02 đảng viên, năm học 2012- 2013 phát triển được 01 đảng viên, 03 đối tượng đang đề nghị kết nạp. Từ năm 1993 đến nay chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công tác Công đoàn: Luôn quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên, bảo vệ quyền lợi chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên. Tham gia các phong trào do Công đoàn ngành, Huyện phát động đạt kết quả cao. Tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT với trường THCS Phiêng Cằm Chiềng Nơi Mai Sơn, trường THCS Chiềng Cang  và các trường bạn ở địa bàn thị trấn.
- Ngoài ra còn tham gia cuộc thi tuyên truyền chế độ chính sách, thi nữ công khéo tay do công đoàn giáo dục tổ chức đạt 2 giải nhất toàn đoàn.
- Trong 03 năm qua tổ chức công đoàn đều đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc được Tổng LĐLĐ việt Nam tặng bằng khen.
          - Công tác Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên: Là lực lượng nòng cốt của trường trong việc duy trì nê nếp và kỷ cương của nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động bề nổi tạo ra phong trào thi đua giữa các chi đội. Liên đội, chi đoàn trong 03 năm đều đạt vững mạnh xuất sắc.
- Hoạt động xã hội, từ thiện: Hội khuyến học trường thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, làm tốt công tác khen thưởng đối với cán bộ giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ dạy và học; tham gia quyên góp ủng hộ nhiệt tình các cuộc vận động lớn nhỏ trong và ngoài nhà trường, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trong 3 năm trường đã quyên góp ủng hộ số tiền là: 23.355.000 đồng, cụ thể: năm học 2010 - 2011 ủng hộ: 7.475.000đ, năm học 2011-2012 ủng hộ 8.765.000đ, năm học 2012 – 2013 ủng hộ: 7.115.000đ. Trong 3 năm học vừa qua liên đội phát động phong trào tương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều với việc quyên góp ủng hộ quần áo ấm cho các bạn học sinh vùng III. Kết quả qua đợt phát động đã thu được 381 chiếc quần áo và đã ủng hộ các bạn học sinh trường THCS Mường Cai. Quyên góp tủ sách vì bạn nghèo được 754 quyển ủng hộ các bạn học sinh trường THCS Nậm Ty. Ủng hộ lũ lụt Miền Trung 615.000đ. Năm học 2012-2013 ủng hộ các bạn học sinh trường THCS Chiềng phung 687 chiếc quần áo. Xây dựng quỹ vì bạn nghèo được 2.975.000đ.
4.2 Công tác duy trì phổ cập giáo dục.
Nhà trường được UBND huyện Sông Mã công nhận đơn vị hoàn thành PCTHCS theo Quyết định số: 242/QĐ-UBND ngày 07/12/1999 từ đó đến nay nhà trường vẫn duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục THCS. Trong 5 năm gần đây kết quả duy trì PCGDTHCS đều đạt trên 90%. Luôn là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ duy trì phổ cập so với các trường THCS trên toàn huyện.
4.3. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
          - Sau 5 năm phấn đấu đến nay trường đã được UBND tỉnh Sơn La công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia theo quyết định số: 1282/QĐ-UBND. ngày 26/6/2012.
4.4. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng.
Nhà trường thực hiện tốt công tác khảo thí và kiểm định chất lượng. Hiện nay nhà trường đã làm hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài. Kết quả phòng giáo dục đánh giá như sau: Tổng: 108 chỉ số đạt 104 chỉ số (96,3%), không đạt 4 chỉ số (3,7%)
     36 tiêu chí: đạt 33 tiêu chí chiếm( 91,6%), không đạt 3 tiêu chí chiếm(8,4%)
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
  1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chính quyền.
Năm học Danh hiệu đạt được Cấp công nhận, số quyết định
2010 - 2011 Tập thể LĐ xuất sắc QĐ số: 1994/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Sơn La
2011 - 2012 Tập thể LĐ xuất sắc QĐ số: 1824/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Sơn La
2012 - 2013 Tập thể LĐ xuất sắc Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày   
/    /2013 của UBND tỉnh Sơn La  
  1. Hình thức khen thưởng
Năm học Hình thức khen thưởng Cấp công nhận, số quyết định
2010 - 2011 Bằng khen QĐ số:981/QĐ-TLĐ của tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 15/8/2011
2010 Bằng khen QĐ số: 3014/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 30/11/2010
2011 - 2012 Bằng khen QĐ số: 1824/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 23/8/2012
2011 - 2012 Bằng khen QĐ số:1183/QĐ-TLĐ của tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 29/8/2012
 
          Trong 3 năm học vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên giảng dạy đa số tuổi nghề còn non trẻ song tập thể cán bộ giáo viên luôn đoàn kết thống nhất trong mọi hoạt động. Tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp cho thấy trường THCS Thị trấn Sông Mã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trường THCS Thị trấn Sông Mã  góp phần đào tạo nhiều thế hệ học sinh cho Huyện nhà  nhằm nâng cao trình độ văn hoá, giảm bớt sự mất cân đối về dân trí giữa các vùng miền.
          Năm học 2012 - 2013 nhà trường tiếp tục đề nghị UBND Tỉnh Sơn La công nhận danh hiệu Tập thể Tiên tiến xuất sắc và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
  
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT  HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Lê Xuân Tăng
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 
 
 UBND HUYỆN SÔNG Mà                                        HUYỆN UỶ SÔNG MÃ
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
   XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN
     
 
 
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn