Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh
Về việc / trích yếu

ht

Ngày ban hành 21/06/2014
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Cá nhân
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 11656 | Đã tải: 623
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG TH MƯỜNG HUNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
  Mường Hung, ngày 05 tháng 6 năm 2013.
 
BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA UBND TỈNHI. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
1. Sơ yếu lý lịch
- Họ tên: Hà Thị Hạnh
- Sinh ngày, tháng, năm:  26/04/1980                               Giới tính: Nữ
- Quê quán: Chiềng Sơ – Sông Mã – Sơn La
- Trú quán: Mường Hung – Sông Mã – Sơn La
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Mường Hung
- Chức vụ: Giáo viên
- Năm vào ngành: 2001
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp sư phạm tiểu học
- Ngày vào Đảng: 19/5/2010
- Quá trình công tác:
+ Từ 20/9/2001 đến  tháng 08/2004: công tác tại Trường THCS Mường Hung xã Mường Hung huyện Sông Mã tỉnh Sơn La
+ Từ tháng 08/2004 đến nay: công tác tại Trường Tiểu học Mường Hung xã Mường Hung huyện Sông Mã tỉnh Sơn La.
2. Chức năng nhiệm vụ được giao.
- Chuyên môn: Giảng dạy lớp 2 – Khu Phiêng Pẻn.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Chính trị tư tưởng
         - Bản thân tôi luôn nói, viết và làm theo quan điểm, nghị quyết, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có tinh thần học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.
        - Có lối sông  lành mạnh, giữ gìn tốt tư cách đạo đức của người thầy giáo, được đồng nghiệp, học sinh, nhân dân thương yêu, tín nhiệm.   
        - Thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hoàn thành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết do các cấp tổ chức.
      -  Bản thân luôn tham gia tích cực, có hiệu quả trong các hoạt động của Chi bộ nhà trường cũng như tại địa phương nơi cư trú. Chi bộ công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.
     -  Làm tốt công tác phê bình và tự phê bình. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân, đồng nghiệp thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như quy định của hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt quy định 19 điều đảng viên không được làm. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những việc làm thiết thực, cụ thể.
 2. Công tác chuyên môn:
       -  Năm học 2012 – 2013 là năm tiếp tục thực hiện tốt cuộc vân động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng, tự học, tự sáng tạo” , cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
      -   Được sự giúp đỡ, lãnh chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường bản thân tôi đảm nhận công việc giảng dạy lớp 2 khu Phiêng Pẻn. Tôi luôn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, lên kế hoạch đầy đủ, kịp thời thực hiện soạn bài trên máy vi tính đảm bảo theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâm, rõ các hoạt động giữa thầy và trò. Đảm bảo soạn bài cập nhật trước khi lên lớp, trình bày sạch dẹp đảm bảo về nội dung chuẩn kiến thức kĩ năng và hình thức được nhà trường dự giờ kiểm tra đánh giá và xếp loại tốt.
      -  Bản thân luôn nêu cao tinh thần học hỏi đồng nghiệp, tham gia thao giảng, hội giảng, dự giờ rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy của bản thân . Tự học tự bồi dưỡng để tìm phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng của người học. kiểm tra đánh giá trung thực, khách quan đến cuối năm học số học sinh khá giỏi được tăng lên, số học sinh yếu kém được giảm đi rõ rệt.
     -   Bản thân tôi đã đầu tư thời gian và công sức viết và thể nghiệm đề tài : “ Rèn kĩ năng phát âm đúng cho học sinh lớp 2 khu Phiêng Pẻn – Trường Tiểu học Mường Hung.” Và được áp dụng vào giảng dạy năm học 2012 -2013.
 3. Các hoạt động khác:
      -  Là người đảng viên được phân công làm thư kí hội đồng tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
     -  Tôi luôn tham gia đầy đủ nhiệt tình và có hiệu quả các hoạt động tập thể do trường, ngành và địa phương tổ chức.
       * Thành tích khen thưởng cá nhân:
  - Năm học: 2003 – 2004: Lao động tiên tiến
  - Năm học: 2004 – 2005: Lao động tiên tiến
  - Năm học: 2005 – 2006: Lao động tiên tiến
  - Năm học: 2006 – 2007: Lao động tiên tiến
  - Năm học: 2007 – 2008: Lao động tiên tiến
  + Tháng 12 năm 2007:  giấy khen của UBND huyện Sông Mã. Có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập năm 2007.
  - Năm học: 2008 – 2009: Lao động tiên tiến
  + Tháng 8 năm 2009: giấy khen của UBND huyện Sông Mã. Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.
  - Năm học: 2009 – 2010: Hoàn thành nhiệm vụ ( nghỉ thai sản)
  - Năm học: 2010 – 2011: Hoàn thành nhiệm vụ ( nghỉ thai sản)
  + Tháng 4 năm 2011: Được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
  + Tháng 4 năm 2011: giấy khen công đoàn giáo dục huyện Sông Mã. Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
  - Năm học: 2011 – 2012: Được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  + Tháng 9 năm 2012: giấy khen Sở GD&ĐT Sơn La. Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 -2012.
  - Năm học: 2012 – 2013: Cá nhân đăng kí chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  + Tháng 2 năm 2013: Được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
  + Tháng 2 năm 2013: giấy khen công đoàn giáo dục huyện Sông Mã. Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
  + Tháng 4 năm 2013: Được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
                                                                           Hà Thị Hạnh
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 06
UBND HUYỆN SÔNG Mà                CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MƯỜNG HUNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾT LUẬN
Về kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức
Năm học 2012 – 2013
         Ngày 15 tháng 5 năm 2013 tại cuộc họp tập thể BGH – Công đoàn, Trường TH Mường Hung thống nhất đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ đối với đồng chí: Hà Thị Hạnh Chức vụ đơn vị công tác: giáo viên Trường TH Mường Hung như sau”
I/ Ưu điểm:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 1.1 – Nhiệm vụ được phân công:
  - Chuyên môn: Giảng dạy lớp 2 – khu Phiêng Pẻn
  -  Đoàn thể:  Thư kí hội đồng
 1.2 – Kết quả thực hiện:
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
 -  Xây dựng kế hoạch kịp thời, phù hợp.
 - Tham gia đầy đủ nhiệt tình và có hiệu quả các hoạt động tập thể của nhà trường.
  - Lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh
  - Gương mẫu, thực hiện đúng nội quy của trường cũng như của ngành.
 2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
  - Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
  - Luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng.
  - Gương mẫu trong công việc cũng như trong giao tiếp ứng xử.
  - Luôn có ý thức giứ gìn phẩm chất , danh dự và uy tín của nhà giáo. Không vi phạm nội quy nhà giáo.
 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
  -  Có tinh thần trách nhiệm với học sinh
  -  Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc.
  - Có thái độ trung thực, thẳng thắn trong công tác giảng dạy cũng như trong công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh.
  - Hòa nhã có thái độ hợp tác với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
  - Có lối sống giản dị, trong sáng lành mạnh.
  - Đoàn kết, hòa nhã, thực hiện tốt các nội quy của địa phương nơi cư trú.
  - Làm tốt vai trò tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tại gia đình và địa phương nơi cư trú.
II/ KHUYẾT ĐIỂM
  - Việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy chưa được thường xuyên.
  - Công tác phê bình và tự phê bình đôi khi còn nể nang.
  - Đôi khi chưa thực sự linh hoạt trong sử lý công việc.
III/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT PHÂN LOẠI
 1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;    số phiếu 3/3
 2. Chiều hướng và khả năng phát triển: (+) ;   số phiếu 3/3
 
Nơi nhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;                                                             ( Ký tên, đóng dấu)
- Lưu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 06
UBND HUYỆN SÔNG Mà                CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH MƯỜNG HUNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾT LUẬN
Về kết quả nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức
Năm học 2012 – 2013
         Ngày 15 tháng 5 năm 2013 tại cuộc họp tập thể BGH – Công đoàn, Trường TH Mường Hung thống nhất đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ đối với đồng chí: Bùi Thị Thành Chức vụ đơn vị công tác: giáo viên Trường TH Mường Hung như sau”
I/ Ưu điểm:
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 1.1 – Nhiệm vụ được phân công:
  - Chuyên môn: Giảng dạy lớp 5a – khu Trung tâm
  -  Đoàn thể:  Tổ phó tổ 4+5
 1.2 – Kết quả thực hiện:
  - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
 -  Xây dựng kế hoạch kịp thời, phù hợp.
 - Tham gia đầy đủ nhiệt tình và có hiệu quả các hoạt động tập thể của nhà trường.
  - Lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh
  - Gương mẫu, thực hiện đúng nội quy của trường cũng như của ngành.
 2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
  - Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
  - Luôn nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng.
  - Gương mẫu trong công việc cũng như trong giao tiếp ứng xử.
  - Luôn có ý thức giứ gìn phẩm chất , danh dự và uy tín của nhà giáo. Không vi phạm nội quy nhà giáo.
 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
  - Có tinh thần trách nhiệm với học sinh
  - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc.
  - Có thái độ trung thực, thẳng thắn trong công tác giảng dạy cũng như trong công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh.
  -Hòa nhã có thái độ hợp tác với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
  - Có lối sống giản dị, trong sáng lành mạnh.
  - Đoàn kết, hòa nhã, thực hiện tốt các nội quy của địa phương nơi cư trú.
  II/ KHUYẾT ĐIỂM
  - Việc phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường đôi khi chưa chặt chẽ.
  - Công tác phê bình và tự phê bình đôi khi còn nể nang.
  - Đôi khi chưa thực sự linh hoạt trong sử lý công việc.
III/ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT PHÂN LOẠI
 1. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;    số phiếu 3/3
 2. Chiều hướng và khả năng phát triển: (+) ;   số phiếu 3/3
 
Nơi nhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;                                                           ( Ký tên, đóng dấu)
- Lưu
 
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn