Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị TTCP khen
Về việc / trích yếu

Mẫu để xét tại tỉnh

Ngày ban hành 21/06/2014
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt HT
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 1272 | Đã tải: 71
Nội dung chi tiết
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Mã,  ngày 15 tháng 5 năm 2013
 
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
 

Đơn vị đề nghị: Trường Trung học cơ sở Thị trấn Sông Mã
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ:
1. Đặc điểm, tình hình:
- Quá trình thành lập: Trường THCS Thị trấn Sông Mã được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 12/8/1993 của UBND huyện Sông Mã;
Địa điểm trụ sở chính: Tổ dân phố 8- thị trấn Sông Mã- huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
- Cơ cấu tổ chức của đơn vị:
Tổng số CBGV.CNV: 46. (Nữ: 34, Dần tộc: 5, Nữ dân tộc: 4). Trong đó cán bộ quản lý 03; Giáo viên trực tiếp giảng dạy 38; Tổng phụ trách đội 01; Nhân viên hành chính 04 )
Trình độ chuyên môn: Đại học: 25;  Cao đẳng: 17; Trung cấp: 03 ( kế toán, thư viện, y tế ); Không qua đào tạo: 01( Bảo vệ)
          Chi bộ độc lập với 25 đảng viên (Chính thức: 25).
          Công đoàn cơ sở với 46 đoàn viên
          Tổ chức đoàn thanh niên có 1 chi đoàn với 13 đoàn viên
Tổng số học sinh: 597; Đội viên: 597.
Số lớp học: 21
Cơ sở vật chất: Phòng học: 23 phòng (Kiên cố 14, bán kiên cố: 9), Phòng học bộ môn: 4, Phòng chức năng: 6, Bàn ghế: 336 bộ bàn ghế  đúng qui cách.
          2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
          Chức năng nhiệm vụ: Trường THCS Thị trấn Sông Mã được tổ chức hoạt động theo Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
  1. Kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ:
1.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ dạy và học 3 năm gần đây (2010 -2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013). Về các danh hiệu thi đua cá nhân:
 
Năm học Tổng số CB,GV Danh hiệu thi đua đạt được Giáo viên dạy giỏi các cấp Số đề tài SKKN  
 
LĐTT CSTĐ cấp tỉnh CSTĐCS Huyện Tỉnh    
2010-2011 47 80,9 0 8,5% 12,8% 8,5% 4  
2011-2012 47 63,8% 4,3% 14,9% 23,4% 10,6% 9  
2012-2013 46 73,9% 0 21,7% 23,9% 13% 10  
- Chất lượng giáo dục học sinh:  Kết quả cụ thể trong 03 năm học qua:
Số lượng Học sinh giỏi:
Năm học Đạt giải
Cấp huyện Cấp tỉnh
2010-2011 26 11
2011-2012 24 6
2012-2013 24 9
          Về kết quả xếp loại của học sinh
          Năm học 2010-2011.
Năm học TS học sinh Hạnh kiểm Học lực
2010-2011 604 XL TS % XL TS %
Tốt 322 53,5 Giỏi 53 8,8
Khá 206 34,1 Khá 190 31,5
Tb 72 11,9 Tb 254 42,1
Yếu 4 0,7 Yếu 106 17,5
Kém     Kém 1 0,2
          Năm học 2011-2012.
Năm học TS học sinh Hạnh kiểm Học lực
2011-2012 595 XL TS % XL TS %
Tốt 349 58,7 Giỏi 62 10,4
Khá 197 33,1 Khá 241 40,5
Tb 46 7,7 Tb 263 44,2
Yếu 3 0,5 Yếu 28 4,7
Kém     Kém 1 0,2
          Năm học 2012-2013.
Năm học TS học sinh Hạnh kiểm Học lực
2012-2013 597 XL TS % XL TS %
Tốt 364 61 Giỏi 78 13,1
Khá 178 29,8 Khá 248 41,5
Tb 53 8,9 Tb 248 41,5
Yếu 2 0,2 Yếu 23 3,9
Kém     Kém    
So với năm học trước:
Học lực: Tỷ lệ học sinh giỏi tăng 2,7%; Khá tăng 1%; Trung bình giảm 2,7%; Yếu giảm 0,8%; Kém giảm 0,2%.
Hạnh kiểm: Tốt tăng 2,3%; Khá giảm 3,3%; Trung bình tăng 1,2%; Yếu giảm 0,3%
1.2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học: 
Trường có 23 phòng học (9 phòng bán kiên cố, 14 phòng kiên cố) 16 phòng học văn hóa, các phòng học chức năng, phòng học vi tính; 01 phòng hội đồng, 02 phòng ban giám hiệu; 01 thư viện đạt chuẩn Quốc gia; 01 phòng y tế; 01 phòng bảo vệ; 02 phòng kho.
          2. Thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua. 
     - Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua xuyên suốt các năm học với nhiều nội dung phong phú và theo từng giai đoạn cụ thể nên đã mang lại niềm tin và động cơ phấn đấu vươn lên trong công tác của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường; thầy và trò trường THCS Thị trấn Sông Mã đã tham gia nhiệt tình các đợt thi đua, các cuộc vận động và các phong trào thi đua lớn như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.  Phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,  “ Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; Cuộc VĐ “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” “ Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”. Các phong trào thi đua của nhà trường luôn được gắn chặt với các sự kiện chính trị trọng đại của huyện nhà, của tỉnh và của đất nước.
2.2. Thực hiện các phong trào thi đua
Trong các đợt thi đua  100% CB GV, và học sinh tham gia. Qua phong trào thi đua “hai tốt” đặc biệt là công tác giảng dạy làm cho công tác bồi dưỡng giáo viên ngày càng có hiệu quả, phương pháp giảng dạy của giáo viên có nhiều chuyển biến tích cực đáp ứng được yêu cầu của ngành giáo dục. Hoạt động văn nghệ - Thể dục thể thao luôn tham gia đầy đủ các hoạt động VHVN- TDTT do tỉnh và huyện tổ chức, cụ thể:
Năm học Tham dự giải điền kinh  truyền thống huyện hàng năm, Hội khỏe phù đổng lần thứ 8 năm 2012 Giai điệu tuổi hồng
của Tỉnh Sơn La
  Toàn đoàn Nhất Nhì Ba Nhất Nhì Ba
2010 – 2011 3 3 5 7   3 5
2011 – 2012 2 7 8 8 1 2 4
2012- 2013 3 4 5 6 1 3 3
Tham dự giải cầu lông toàn huyện năm học 2012-2013 do huyện tổ chức
Nhất Nhì Ba
5 4 3
3. Thực hiện chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước
- 100% CBGV chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Không đ/c nào vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.
- 100% CBGV đăng ký, cam kết thực hiện tốt cuộc vận động:  Hai không với bốn nội dung, gắn với cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  “Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
- 100% CBGV và học sinh không mắc các tệ nạn xã hội. Trong 03 năm qua nhà trường không có CBGV,NV và học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.
- Tập thể nhà trường đoàn kết thống nhất từ Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn đội đến toàn cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Công tác Đảng: Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thị trấn Sông Mã - huyện Sông Mã
          - Chi bộ có 25 đảng viên trong đó chính thức là 23 đ/c, dự bị 2đ/c. Từ năm 1993 đến nay chi bộ đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.
- Công tác Công đoàn: Luôn quan tâm tới đời sống của cán bộ công nhân viên, bảo vệ quyền lợi chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên. Tham gia các phong trào do Công đoàn ngành, Huyện phát động đạt kết quả cao. 5 năm trở lại đây liên tục được phân loại CĐCS vững mạnh xuất sắc, được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh SƠn La, Tổng LĐLĐ Việt Nam.
          - Công tác Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên: Là lực lượng nòng cốt của trường trong việc duy trì nê nếp và kỷ cương của nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động bề nổi tạo ra phong trào thi đua giữa các chi đội. Liên đội, chi đoàn trong 03 năm đều đạt vững mạnh xuất sắc.
- Hoạt động xã hội, từ thiện: Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trong 3 năm trường đã quyên góp ủng hộ số tiền là: 23.355.000 đồng, cụ thể: năm học 2010 - 2011 ủng hộ: 7.475.000đ, năm học 2011-2012 ủng hộ 8.765.000đ, năm học 2012 – 2013 ủng hộ: 7.115.000đ. Trong 3 năm học vừa qua liên đội phát động phong trào tương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều với việc quyên góp ủng hộ quần áo ấm cho các bạn học sinh vùng III. Kết quả qua đợt phát động đã thu được 381 chiếc quần áo và đã ủng hộ các bạn học sinh trường THCS Mường Cai. Quyên góp tủ sách vì bạn nghèo được 754 quyển ủng hộ các bạn học sinh trường THCS Nậm Ty. Ủng hộ lũ lụt Miền Trung 615.000đ. Năm học 2012-2013 ủng hộ các bạn học sinh trường THCS Chiềng phung 687 chiếc quần áo. Xây dựng quỹ vì bạn nghèo được 2.975.000đ.
Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Sau 5 năm phấn đấu đến nay trường đã được UBND tỉnh Sơn La công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia theo quyết định số: 1282/QĐ-UBND. ngày 26/6/2012.
4.4. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng. Thực hiện tốt công tác khảo thí và kiểm định chất lượng. Hiện nay nhà trường đã làm hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài. Kết quả phòng giáo dục đánh giá như sau: Tổng: 108 chỉ số đạt 104 chỉ số (96,3%), không đạt 4 chỉ số (3,7%)
     36 tiêu chí: đạt 33 tiêu chí chiếm( 91,6%), không đạt 3 tiêu chí chiếm(8,4%)
III. CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 3 NĂM HỌC GẦN ĐÂY:
  1. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chính quyền.
Năm học Danh hiệu đạt được Cấp công nhận, số quyết định
2010 - 2011 Tập thể LĐ xuất sắc QĐ số: 1994/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Sơn La
2011 - 2012 Tập thể LĐ xuất sắc QĐ số: 1824/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Sơn La
2012 - 2013 Tập thể LĐ xuất sắc Quyết định số      /QĐ-UBND, ngày   
/     /2013 của UBND tỉnh Sơn La  
  1. Hình thức khen thưởng
Năm học Hình thức khen thưởng Cấp công nhận, số quyết định
2010 - 2011 Bằng khen QĐ số:981/QĐ-TLĐ của tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 15/8/2011
2010 Bằng khen QĐ số: 3014/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 30/11/2010
2011 - 2012 Bằng khen QĐ số: 1824/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 23/8/2012
2011 - 2012 Bằng khen QĐ số:1183/QĐ-TLĐ của tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 29/8/2012
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn