Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Tên / Số / ký hiệu : Mẫu QC TĐKT trường THCS
Về việc / trích yếu

đây là mẫu Quy chế thi đua xây dựng trên cơ sở các tiêu chí cụ thể của 1 trường học, các đơn vị có thể nghiên cứu, áp dụng tại đơn vị sao cho phù hợp

Ngày ban hành 05/08/2012
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Công đoàn Giáo duc
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Dự thảo
Cơ quan / đơn vị ban hành Công đoàn Giáo dục Sông Mã
Tải về máy Đã xem : 1115 | Đã tải: 63
Nội dung chi tiết
PHÒNG GD&ĐT SÔNG MàCỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          ***************                                       *************************
      
        Số:       /THCSTT                         Sông Mã, ngày   tháng   năm 2011
 
QUY CHẾ THI ĐUA NỘI BỘ

NĂM HỌC . . . . . . . .

            Căn cứ Luật Thi đua-Khen thưởng đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
            Căn cứ nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, với tinh thần thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
          Căn cứ các văn bản hướng dẫn công tác TĐ – KT của các cấp;
Sau khi đã lấy ý kiến đóng góp của hội đồng giáo dục nhà trường.
Ban Giám Hiệu trường THCS Thị trấn Sông Mã quy định thống nhất trong toàn đơn vị về các tiêu chí đánh giá thi đua nội bộ năm học 2011 - 2012 như sau:
Phần I
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA
          I. Nội dung, căn cứ và tiêu chuẩn để đánh giá, xếp loại thi đua đợt, học kỳ, cả năm:
          1.Giảng dạy:
            * Căn cứ đánh giá:
            -Căn cứ xếp loại các tiết dự giờ của BGH, tổ trưởng CM.
            -Căn cứ xếp loại các tiết Hội giảng, Thanh tra.
            -Căn cứ chất lượng HS cuối năm học (hoặc cuối HK).
            - Việc đánh giá tiết dạy hàng tháng căn cứ kết quả đã ghi trong phiếu dự giờ của BGH, tổ trưởng hoặc thanh tra viên của ban thanh tra chuyên môn.
            - Nếu trong tháng không đánh giá được tiết dạy thì không tính điểm mục này.
             * Xếp loại:
            +Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm
            +Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            +Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            +Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
         2..Giáo án và hồ sơ sổ sách chuyên môn:
            - Căn cứ xếp loại qua kiểm tra giáo án hàng tháng của tổ chuyên môn.
            - Căn cứ xếp loại qua kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ của chuyên môn.
            - Căn cứ xếp loại qua kiểm tra của BGH (có báo trước hoặc kiểm tra đột xuất).
          * Những yêu cầu và chấm điểm:
            - Nộp hồ sơ đúng thời gian quy định:                                         4 điểm
            - Đầy đủ loại hồ sơ theo quy định:                                              4 điểm
            - Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ (hoặc soạn đủ bài):   4 điểm
            - Trình bày sạch sẽ, đẹp:                                                              4 điểm
            - Nội dung tốt, thể hiện được đổi mới PP và có tính khoa học:   4 điểm
            * Xếp loại:
            +Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm
            +Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            +Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            +Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
                   3. Ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn:
            *Những yêu cầu và chấm điểm:
            - Thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình, không dồn ép, không cắt xén chương trình, nếu chậm thì phải tổ chức dạy bù ngay trong tháng; Có kế hoạch và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá học sinh.                                                                                                 (4 điểm)
            - Sử dụng hợp lý và có hiệu quả đồ dùng dạy học, có ý thức làm thêm đồ dùng dạy học, tích cực chống dạy chay; Có ý thức tham gia xây dựng và thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.                           (4 điểm)
            - Sử dụng trang phục lên lớp đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc chế độ dự giờ đúng quy định đối với chức danh đang đảm nhiệm.      (4 điểm)
            - Thực hiện việc tổ chức dạy thêm, học thêm đúng qui định của Nhà nước. Không tuỳ tiện tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, không có hành vi ép học sinh học thêm; thực hiện đầy đủ các quy định về đạo đức nhà giáo, tham gia hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc” thể hiện bằng các công việc cụ thể hàng ngày. Thân thiện và có ý thức giúp đỡ học sinh, có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ đồng nghiệp.                                                   (4 điểm)
            - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo và các nhiệm vụ khác về CM.                                                                                      (4 điểm)
            Xếp loại:
            + Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm
            + Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            + Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            + Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
          4. Kỷ luật lao động:   
           * Cách chấm điểm:
            + Điểm tối đa là 20 điểm.
            + Nếu vi phạm thì trừ điểm theo qui định sau đây.         
            - Vắng dạy không phép trừ 10 điểm/ tiết.
            - Vắng dạy có phép trừ 3 điểm/ tiết.
            - Chậm giờ (hoặc ra sớm) từ 3 đến 5 phút trừ 2 điểm /1 lần.
            - Chậm giờ (hoặc ra sớm) từ trên 5 phút trừ 4 điểm /1 lần.
            - Vắng hội họp (kể cả sinh hoạt tổ CM) không phép trừ 10 điểm /1 lần.
            - Vắng hội họp (kể cả sinh hoạt tổ CM) có phép trừ 3 điểm /1 lần.       
           * Những điểm cần lưu ý khi chấm điểm kỷ luật lao động:
          - Tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, hướng dẫn HS lao động được tính như 1 tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm.
          - Nghỉ hoặc chậm trể muốn được chấp nhận có phép là phải xin phép trước khi dạy, hội họp (hoặc việc khác) diển ra ít nhất là 1 buổi.
          - Nữ CB – GV – NV có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được ưu tiên mỗi tháng chậm 1 lần dưới 5 phút, vắng họp (hoặc việc khác) 1 lần có phép thì không bị trừ điểm thi đua.
          - Nữ CB – GV – NV chăm sóc con nhỏ ốm đau (đang nằm viện) được nghỉ 3 ngày không bị trừ điểm thi đua.
          - CB – GV – NV được Nhà trường hoặc cấp trên điều động đi công tác thì không bị trừ điểm thi đua trong thời gian làm nhiệm vụ.
          - CB – GV – NV tổ chức đám cưới thì được nghĩ phép 3 ngày không trừ điểm thi đua.
          - CB – GV – NV có người thân qua đời (cha, mẹ, vợ, chồng, con....) được nhà trường cho nghỉ 3 ngày không trừ điểm thi đua.
          -  CB – GV – NV ốm đau (nằm viện hoặc có giấy của cơ quan y tế cho nghỉ) từ 15 ngày trở xuống thì không trừ điểm thi đua. Từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 22 trừ điểm theo chế độ nghỉ có phép; Nghỉ từ 22 đến 39 ngày trong năm thì không xem xét danh hiệu LĐTT; trên 40 ngày thì không xếp loại thi đua cả năm.
          - Trường hợp giáo viên tự nhờ người khác dạy thay để giải quyết việc riêng thì: Nếu có báo và được sự đồng ý của Hiệu phó CM thì không trừ điểm; Nếu không báo (hoặc có báo nhưng không được sự đồng ý của HPCM mà vẫn thực hiện) trừ 3 điểm/1 tiết; Trường hợp GV đã nhận dạy thay cho đồng nghiệp mà bỏ tiết thì trừ điểm như đã quy định về bỏ tiết dạy không lý do.
          -  GVCN cùng sinh hoạt 15 phút đầu giờ với học sinh của lớp ít nhất 2 lần/tuần. Nếu thiếu thì trừ mỗi lần 1 điểm.
           * Xếp loại:
            +Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm
            +Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            +Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            +Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
          5. Công tác kiêm nhiêm.
Các chức danh kiêm nhiệm bao gồm: BT chi bộ, CT hội đồng trường, Chủ tịch công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng, Giáo viên chủ nhiệm.
         * Những yêu cầu và chấm điểm:
          - Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng (bao gồm kế hoạch năm, tháng, tuần) thể hiện được chương trình hoạt động của công việc được kiêm nhiệm.                                                                                              (4 điểm)
            - Thực hiện tốt các yêu cầu của từng công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất.                                                       (4 điểm)
            - Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu của công tác kiêm nhiệm; Có ý thức tự học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và năng lực công tác.                                                                                                      (4 điểm)
            - Có tinh thần đoàn kết tốt, tương trợ, có khả năng tập hợp quần chúng; Tích cực vận động học sinh, quan hệ tốt với phụ huynh học sinh.                                                                                                    (4 điểm)
            - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo; Có ý thức phối hợp công tác tốt với các tổ chức, cá nhân có liên quan.                            (4 điểm)
             * Xếp loại:
            +Loại tốt :        Từ 17 đến 20 điểm
            +Loại khá :       Từ 14 đến dưới 17 điểm.
            +Loại TB :        Từ 10 đến dưới 14 điểm.
            +Loại yếu:        Dưới 10 điểm.
          II. Cách đánh giá, xếp loại Thi đua: 
     1.Cách tính điểm trung bình thi đua (TBTĐ) tháng (kỳ), năm:
     -         Điểm nội dung 1 (nếu có) tính hệ số 2.
     -         Điểm các nội dung 2 ; 3 ; 4 ; 5(nếu có) tính hệ số 1.
a). Điểm TB thi đua trong tháng hoặc kỳ đánh giá (TBTĐth):
            Điểm TBTĐth =  Tổng số điểm các nội dung (sau khi đã tính hệ số)
                                                                      Tổng số các hệ số
            b). Điểm TB thi đua cuối năm của từng nội dung (ĐTBTĐnd):
            ĐTBTĐnd =   Tổng số điểm các tháng (hoặc các lần đánh giá) của nội dung đó
                                                      Tổng số tháng (hoặc số lần đánh giá)
            Riêng ĐTBTĐ nội dung giảng dạy cuối năm nếu chất lượng HS thấp hơn so với chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm thì sẽ bị trừ theo nguyên tắc sau:
            - Nếu thấp hơn từ 5-7% trừ 1 điểm.
            - Thấp hơn từ trên 7% đến 10% trừ 2 điểm, sau đó cứ thấp thêm 2% thì trừ thêm 1 điểm.
            c). Điểm TB thi đua cả năm (TBTĐcn) 
                Điểm TBTĐcn = TS điểm TB thi đua cuối năm của các nội dung (sau khi đã tính hệ số)
                                                                    Tổng số các hệ số
             2. Xếp loại thi đua tháng ( kỳ), cả năm:
          - Loại XS: Đạt điểm TBTĐ từ 17 điểm trở lên. Trong đó các nội dung 1; 2; 3 (nếu có) đều đạt từ 17 điểm trở lên, không có nội dung nào dưới 15 điểm.
          - Loại Khá: Đạt điểm TBTĐ từ 14 điểm trở lên. Trong đó các nội dung 1; 2; 3 (nếu có) đều đạt từ 14 điểm trở lên, không có nội dung nào dưới 12 điểm.
          - Loại TB: Đạt điểm TBTĐ từ 10 điểm trở lên. Trong đó các nội dung 1; 2; 3 (nếu có) đều đạt từ 10 điểm trở lên, không có nội dung nào dưới 8 điểm.
          - Loại Yếu: Các trường hợp còn lại
          3. Sử dụng kết quả xếp loại thi đua:
          - Việc xếp loại thi đua thường xuyên được thực hiện vào cuối mỗi đợt thi đua
          -   Kết quả xếp loại TĐ được sử dụng để xét tặng các danh hiệu thi đua đã đăng ký.
Phần II
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ VÀ XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CÁC DH THI ĐUA
          I. Điều kiện đăng ký các danh hiệu thi đua năm học
            1. Các danh hiệu Thi đua được đăng ký:
-  Các  danh hiệu tập thể:        + Tập thể Lao động xuất sắc,
                                      + Tập thể Lao động tiên tiến.
- Các danh hiệu cá nhân:         + Lao động Tiên tiến
+ Chiến sĩ thi đua cấp huyện.
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
2. Điều kiện đăng ký các danh hiệu thi đua:
- Đăng ký danh hiệu LĐTT: Không hạn chế.
- Đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở: Có 2 năm (kể cả năm đăng ký) đạt LĐTT trở lên.
- Đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: Có 3 năm (kể cả năm đăng ký) đạt CSTĐ cơ sở.
          II. Việc xét các danh hiệu thi đua cấp trường:
            Việc xét các danh hiệu thi đua căn cứ vào danh sách đăng ký thi đua đầu năm học và kết quả xếp loại thi đua cuối năm học.
 1. Về cá nhân:  Xét danh hiệu Lao động Tiên tiến cho những cá nhân có đủ các điều kiện sau:
- Có đăng ký từ đầu năm học.
- Cuối năm học được xếp loại thi đua xuất sắc. 
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ tích cực tham gia các phong trào thi đua.
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
 2. Về tập thể:
-  Xét đề nghị công nhận Tổ lao động Xuất sắc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ theo quy định và có ít nhất 70% số thành viên của tổ đạt LĐTT.
-  Xét đề nghị công nhận Tổ lao động Tiên tiến: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của tổ theo quy định và có trên 50% số thành viên của tổ đạt LĐTT.
 III. Việc đề nghị Hội đồng TĐ-KT cấp trên xét các danh hiệu thi đua:
Căn cứ vào việc đăng ký thi đua đầu năm học, kết quả Hội giảng các cấp và kết quả xét công nhận các danh hiệu thi đua cấp trường, Hội đồng TĐ -KT nhà trường đề nghị Hội đồng TĐ - KT cấp trên xét các danh hiệu thi đua theo các tiêu chuẩn như sau:
          1. Đề nghị tặng danh hiệu LĐTT:
- Đã đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học.
- Cuối năm học được Hội đồng TĐ-KT trường công nhận LĐTT.
2. Đề nghị xét tặng danh hiệu CSTĐ:
- Đã đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm học.
- Có Bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu CSTĐ.
- Cuối năm học được Hội đồng TĐ-KT trường công nhận LĐTT.
- Có ĐTKH hoặc SKKN được hội đồng khoa học cấp trên công nhận.
          IV. Việc đề nghị khen thưởng:
Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo nguyên tắc Đạt danh hiệu thi đua ở cấp nào thì đề nghị cấp đó khen thưởng.
          V. Tổ chức thực hiện:
1. Các tổ khối chuyên môn tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân ngay đầu năm học, Hội đồng thi đua nhà trường tổng hợp và làm hồ sơ gữi lên Hội đồng thi đua ngành để đăng ký và báo cáo.
2. Cuối năm học các tổ khối chuyên môn căn cứ vào danh sách đăng ký thi đua của tổ khối, căn cứ kết quả xếp loại thi đua cuối năm , căn cứ các tiêu chuẩn qui định cho từng danh hiệu, tiến hành bình xét, bỏ phiếu tín nhiệm CSTĐ và gữi biên bản (kèm theo bản thành tích và sáng kiến kinh nghiệm) lên Hội đồng thi đua nhà trường.
- Hội đồng thi đua nhà trường tiến hành xét từng trường hợp và làm hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua ngành GD huyện công nhận các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân của nhà trường (thủ tục theo kế hoạch hoạt động thi đua năm học 2010 – 2011 của PGD).
- Kết quả xét các danh hiệu thi đua được công bố công khai.
          Quy chế này được phổ biến rộng rãi đến tất cả cán bộ viên chức trong trường, chỉ được sửa đổi khi có tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng trường nhất trí trong cuộc họp toàn thể Hội đồng.
                                                                                   
                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
 
 

Menu văn bản


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn