Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Đăng lúc: 10-05-2015 10:36:51 PM | Đã xem: 366 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành

Khảo sát SKKN (đề tài) CSTĐ và đánh giá triển khai phong trào thi đua tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

KẾ HOẠCH Khảo sát SKKN (đề tài) CSTĐ và đánh giá triển khai phong trào thi đua tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2014 – 2015

Đăng lúc: 06-04-2015 09:05:31 PM | Đã xem: 921 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Đăng lúc: 09-02-2015 10:34:13 PM | Đã xem: 467 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin giáo dục , Công đoàn ngành
Nụ cười của trẻ, hạnh phúc của bố mẹ, tương lai của đất nước

Triển khai chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" trong CĐGD Sông Mã

Thực hiện Công văn số 14/CV-LĐLĐ, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Sông Mã V/v Triển khai chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Đăng lúc: 18-05-2014 10:33:32 PM | Đã xem: 8818 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành , Công đoàn Giáo dục
Kịp thời kiện toàn Ban chấp hành CĐCS sau điều động của UBND huyện tháng 5-2014

Kịp thời kiện toàn Ban chấp hành CĐCS sau điều động của UBND huyện tháng 5-2014

V/v Kiện toàn BCH CĐCS sau điều động viên chức của UBND huyện tháng 5/2014

Đăng lúc: 15-05-2014 04:26:11 AM | Đã xem: 14944 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành , Hoạt động đoàn thể
Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ, ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La V/v tổ chức cuộc thi “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ tỉnh Sơn La;Căn cứ Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Sông Mã V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ huyện Sông Mã; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai tổ chức hưởng ứng cuộc thi với những nội dung sau:

Đăng lúc: 14-05-2014 03:30:14 AM | Đã xem: 11062 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành , Hoạt động đoàn thể
Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

Thực hiện Hướng dẫn số 54/TĐKT-NVI của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ngày 24/4/2014 về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014 ngành GD&ĐT;UBND huyện hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013-2014, nội dung như sau

Đăng lúc: 05-05-2014 03:59:16 AM | Đã xem: 1661 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cần lưu trữ 7 loại văn bản, giấy tờ và sổ sách sau để thuận lợi cho việc kiểm tra, khảo sát của các cấp đối với đơn vị hàng năm

Các loại hồ sơ minh chứng về công tác thi đua khen thưởng

Để thuận tiện khi theo dõi thành tích và quá trình xây dựng truyền thống thi đua yêu nước của từng đơn vị, đề nghị BGH các đơn vị trường học trong toàn ngành lưu ý khi lập hồ sơ lưu trữ công tác thi đua khen thưởng của đơn vị gồm tối thiểu 7 loại sau đây:

Đăng lúc: 11-04-2014 03:16:18 AM | Đã xem: 1994 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến tại các xã Mường Sai, Chiềng Cang, Mường Hung

Tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến tại các xã Mường Sai, Chiềng Cang, Mường Hung

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TĐKT, ngày 7/4/2014 của Hội đồng TĐ,KT huyện Sông Mã, trong tháng 4/2014 đoàn công tác của HỘi đồng TĐ,KT huyện do đ/c Nguyễn Thị Bình làm trưởng đoàn sẽ tiến hành khảo sát tình hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước; xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc tại 3 xã và các đơn vị trường học trên địa bàn 3 xã Mường Sai, Chiềng Cang và Mường Hung....... Yêu cầu các đơn vị giáo dục được kiểm tra xây dựng báo cáo theo đề cương sau đây:

Đăng lúc: 10-04-2014 10:45:49 PM | Đã xem: 1240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Bài dự thi "nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác" "

Bài dự thi "nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác" "

Đây là một bài viết của một cô giáo viết về một tấm gương sáng của một nông dân ở Chiềng Phung trong cuộc vận động viết bài dự thi "nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác" xin được đăng tải để toàn ngành tham khảo.....

Đăng lúc: 24-03-2014 05:12:09 AM | Đã xem: 1581 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình - sức khỏe sinh sản

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ, ngày 20/3/2014 của LĐLĐ huyện Sông Mã V/v Tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Sức khỏe sinh sản (DS – KHHGĐ – SKSS) trong cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn huyện. Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục xây dựng Kế hoạch triển khai công tác truyên truyền trong cán bộ, đoàn viên toàn ngành GD&ĐT Sông Mã

Đăng lúc: 24-03-2014 04:57:31 AM | Đã xem: 6171 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Tổng hợp danh sách các đơn vị chưa nộp báo cáo + cam kết thực hiện Chỉ thì số 25-CT/TU toàn ngành

Tổng hợp danh sách các đơn vị chưa nộp báo cáo + cam kết thực hiện Chỉ thì số 25-CT/TU toàn ngành

Ngày 8/2/2014, Thường trực Công đoàn Giáo dục đã có văn bản số 03/CV-CĐGD V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 18/12/2013 của BTV Tỉnh ủy SƠn La về chấn chỉnh lế lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. . . Theo đó các đơn vị phải tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị đến 100% đoàn viên, người lao động và tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đăng lúc: 16-03-2014 10:04:10 PM | Đã xem: 659 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành
Trao chăn ấm của quỹ Tấm lòng vàng báo Lao động cho nữ đoàn viên ngành GD&ĐT

Trao chăn ấm của quỹ Tấm lòng vàng báo Lao động cho nữ đoàn viên ngành GD&ĐT

Ngày 5/3/2014, đ/c Bùi Thế Anh - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Sông Mã đã chuyển trao số chăn ấm do quỹ tấm lòng vàng báo Lao động trao tặng các cô giáo tại xã Chiềng Sơ. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi trao quà chiều ngày 5/3/2014 tại Chiềng Sơ

Đăng lúc: 11-03-2014 10:02:07 PM | Đã xem: 1111 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt cụm công đoàn ba xã Chiềng Sơ - Nậm Ty - Chiềng Phung

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt cụm công đoàn ba xã Chiềng Sơ - Nậm Ty - Chiềng Phung

Nhằm thiết thực lập thành tích kỷ niệm 60 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự cho phép của Ban Thường vụ CĐGD Sông Mã, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Sơ. Chiều ngày 7/3/2014 tại trường THCS Chiềng Sơ cụm Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học thuộc 3 xã Chiềng Sơ - Nậm Ty - Chiềng Phung đã tổ chức sinh hoạt cụm Công đoàn cơ sở lần thứ 2 năm học 2013 - 2014. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trường học

Đăng lúc: 11-03-2014 09:29:02 PM | Đã xem: 1745 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành

Số: 04/CĐGD V/v Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2014.

Thực hiện Công văn số 01/CV–LĐLĐ ngày 17/02/2014 của LĐLĐ huyện Sông Mã V/v Tham gia lớp tập huấn nghiệp Công đoàn năm 2014. Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Sông Mã triệu tập cán bộ Công đoàn cơ sở tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2014 .

Đăng lúc: 19-02-2014 01:58:35 AM | Đã xem: 17160 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Tin giáo dục , Công đoàn ngành , Hoạt động đoàn thể , Công đoàn Giáo dục
Công văn số 57/CV-CĐGD, ngày 23/12/2013 về việc quyết toán kinh phí CĐCS năm 2013

Công văn số 57/CV-CĐGD, ngày 23/12/2013 về việc quyết toán kinh phí CĐCS năm 2013

Ngày 23/12/2013 Công đoàn Giáo dục huyện đã có công văn số 57/CV-CĐGD v/v hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện thanh quyết toán kinh phí công đoàn năm 2013, lập dự toán năm 2014, sau đây là toàn văn nội dung văn bản, các đơn vị có thể download tại phần văn bản của site này về nghiên cứu thực hiện.

Đăng lúc: 24-12-2013 02:07:55 AM | Đã xem: 1924 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Công đoàn ngành
Chuẩn bị tổ chức giải Bóng chuyền truyền thống ngành GD&ĐT năm 2013

Chuẩn bị tổ chức giải Bóng chuyền truyền thống ngành GD&ĐT năm 2013

Thực hiện chương trình hoạt động, kế hoạch công tác tháng 8/2013 của Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã, BTV đã họp và quyết định tổ chức Giải Bóng chuyền truyền thống toàn ngành GD&ĐT năm 2013 dự kiến từ ngày 2/8/2013 đến ngày 11/8/2013 tại sân thi đấu của các đơn vị khu vực trung tâm thị trấn Sông Mã. . . . các đơn vị có thể xem và download nội dung điều lệ giải tại phần văn bản của site này để nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Đăng lúc: 02-07-2013 08:52:17 PM | Đã xem: 1537 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Tin hot , Công đoàn ngành
Yêu cầu nộp báo cáo tự đánh giá phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2012 - 2013

Yêu cầu nộp báo cáo tự đánh giá phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" năm học 2012 - 2013

Đến ngày 21/5/2013 thường trực Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ngành GD&ĐT Sông Mã đã nhận được 21/66 báo cáo tự đánh giá thực hiện phong trào thi đua của 21 đơn vị trường học trong toàn huyện, yêu cầu các đơn vị trường học chưa có báo cáo tự đánh giá khẩn trương họp BCĐ cấp trường, tự đánh giá theo hướng dẫn tại công văn 1741 của Bộ GD&ĐT, gửi báo cáo tự đánh giá của đơn vị về thường trực BCĐ ngành để tổng hợp, tổ chức đánh giá.

Đăng lúc: 20-05-2013 10:35:05 PM | Đã xem: 1979 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức chung , Tin hot , Công đoàn ngành
Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2013

Xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2013

Để đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ về sở GD&ĐT Sơn La để xét tặng KNC "vì sự nghiệp giáo dục năm 2013, phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục triển khai các nội dung, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng tại Quyết định số 27/2005/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2005 của Bộ GD&ĐT V/v ban hành quy định, tiêu chuẩn xét tặng KNC "vì sự nghiệp giáo dục" đến cán bộ, đoàn viên toàn ngành GD&ĐT, các mẫu biểu kê khai thành tích khi nộp về Hội đồng TĐ,KT ngành GD&ĐT cần pho to kèm theo các chứng nhận CSTĐ, GVG (nếu có) để làm căn cứ xét nhân hệ số năm công tác theo quy định (bản pho to không cấn công chứng).

Đăng lúc: 12-05-2013 09:06:36 PM | Đã xem: 1051 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công đoàn ngành
 

Giới thiệu

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã được thành lập ngày 1/3/1968; là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã; trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với 31 kỳ đại hội, đến nay tổ chức Công đoàn giáo dục huyện Sông Mã đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc qua từng...

Thời sự

Thống kê

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 969
  • Tháng hiện tại: 1141
  • Tổng lượt truy cập: 3571166

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn