Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

Đăng lúc: Thứ tư - 14/05/2014 14:30
Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ, ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La V/v tổ chức cuộc thi “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ tỉnh Sơn La;Căn cứ Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Sông Mã V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ huyện Sông Mã; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai tổ chức hưởng ứng cuộc thi với những nội dung sau:
Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

LĐLĐ HUYỆN SÔNG Mà        CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
 
   
 
     Số: 29/HD-CĐGD                      Sông Mã, ngày 14 tháng 5 năm 2014
 
HƯỚNG DẪN
Tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” (28/7/1929 – 28/7/2014)
         
          Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ, ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La V/v tổ chức cuộc thi “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ tỉnh Sơn La;
Căn cứ Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Sông Mã V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ huyện Sông Mã;
Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai tổ chức hưởng ứng cuộc thi với những nội dung sau:
            I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.
          1. Mục đích:
          - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, cổ vũ và động viên tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động toàn ngành GD&ĐT, giúp người lao động hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vao trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của đất nước.
          - Củng cố nhận thức và hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn qua từng thời kỳ lịch sử.
          2. Yêu cầu:
          - Tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ về nhận thức của cán bộ, đoàn viên về tổ chức Công đoàn.
          - Nội dung, phương pháp đa dạng, tích cực, phù hợp với mọi đối tượng và điều kiện thực tế của đơn vị.
          - Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không hình thức.
          II. NỘI DUNG.
          1. Tên cuộc thi: “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”.
2. Đối tượng:
          - Cán bộ, đoàn viên công đoàn toàn ngành GD&ĐT huyện Sông Mã.
          3. Nội dung: Căn cứ điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị mỗi đơn vị có thể lựa chọn các chủ đề sau đây:
- Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam
- Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
- Quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam (Nghị quyết 20, Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”
- Những quy định của Hiến pháp, pháp luật về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản khác liên quan
- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt Nam.
- Đại hội Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ; phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, các chương trình hành động của Đại hội và các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện, Nghị quyết Đại hội XXXI Công đoàn Giáo dục huyện.
- Lịch sử xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Sơn La.
- Lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn huyện Sông Mã.
- Lịch sử xây dựng và phát triển của Công đoàn Giáo dục huyện.
- Lịch sử xây dựng, và phát triển của Công đoàn cơ sở các trường học.
4. Hình thức thi.
- Cấp CĐCS: Thi viết hoặc đánh máy không hạn chế số bài, số trang, khuyến khích các bài thi có hình ảnh minh họa.
- Cấp trên cơ sở: Nhận, tổng hợp, lựa chọn các bài thi xuất sắc đề nghị Ban tổ chức xét giải và khen thưởng.
5. Thời gian: Từ ngày 1/5/2014 đến 25/7/2014
6. Nơi nhận bài thi: Công đoàn GIáo dục Sông Mã
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thường trực CĐGD huyện.
Hướng dẫn các CĐCS tổ chức thi theo  hướng dẫn của LĐLĐ huyện
Thu nộp và tổ chức xem xét lựa chọn các bài viết điển hình đề nghị Ban tổ chức cuộc thi trao giải và khen thưởng.
Sao gửi đề cương bộ câu hỏi và gợi ý đáp án của Ban tổ chức gửi các đơn vị cơ sở.
2. CĐCS các đơn vị trường học.
- Tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của cuộc thi.
- Hướng dẫn đoàn viên, người lao động viết bài tham dự cuộc thi.
- Tổ chức xét và lựa chọn 02 bài viết xuất sắc nhất của đơn vị, gửi về Công đoàn Giáo dục huyện tập hợp và xét đề nghị trao giải.
          Trên đây là Hướng dẫn triển khai tổ chức thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” do Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La phát động, yêu cầu các CĐCS nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc,  nộp bài thi đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, Ban Thường vụ sẽ xem xét khen thưởng các đơn vị tổ chức tốt Hội thi, không phân loại CĐCS cuối năm học 2013 - 2014 đối với những đơn vị không tổ chức phát động cuộc thi này. Các khó khăn, vướng mắc khi tổ chức thực hiện các đơn vị trao đổi trực tiếp với Thường trực CĐGD Sông Mã để được giải quyết, tháo gỡ kịp thời, số điện thoại: 0223.837046; gmail: theanhsl1974@gmail.com.
 
          Nơi nhận:                                                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ
  • 67 CĐCS trực thuộc (t/h);                                                                                 CHỦ TỊCH
  • Tập thể LĐN (p/h);
  • Lưu: VP, TA(91b).
 
 
 
 
                                                                                                                                          Bùi Thế Anh
Tác giả bài viết: CĐGD
Nguồn tin: Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung...

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 462
  • Tháng hiện tại: 9932
  • Tổng lượt truy cập: 3937009

Thời sự


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn