Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Kết quả phân loại mức độ HTNV của các đơn vị trường học năm học 2012 - 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 22/08/2013 09:12
Danh sách kết quả phân loại các đơn vị trường học năm học 2012 - 2013 được Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ huyện Sông Mã đánh giá vào ngày 24/6/2013, các đơn vị có thể tham khảo tại đây.
Kết quả phân loại mức độ HTNV của các đơn vị trường học năm học 2012 - 2013

Kết quả phân loại mức độ HTNV của các đơn vị trường học năm học 2012 - 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN     Biểu số 01
HUYỆN SÔNG MÃ              
MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2012 - 2013
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /6/2013
 của UBND huyện Sông Mã)
STT Đơn vị Hội đồng nhà trường tự chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Đề xuất của phòng GD&ĐT Kết quả biểu quyết của Hội đồng đánh giá MĐHTNV huyện Ghi chú
Tổng điểm Xếp loại Mức độ HTNV Số phiếu Điểm trung bình Mức độ
  I Ngành học Mầm non              
1 1 Trường Mầm non 8/3 Chiềng Khoong 95 HTXSNV HTXSNV  3/3 93 HTXSNV  
2 2 Trường Mầm non Anh Đào Chiềng Sơ 86 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
3 3 Trường Mầm non Bình Minh Mường Hung 90 HTXSNV HTXSNV  3/3 89 HTXSNV  
4 4 Trường Mầm non Ban Mai Huổi Một 95 HTXSNV HTNV  3/3 86 HTXSNV  
5 5 Trường Mầm non Biên Cương Mường Sai 85 HTXSNV HTNV  3/3 82 HTNV  
6 6 Trường Mầm non Hương Sen Chiềng Cang 90 HTXSNV HTXSNV  3/3 88 HTXSNV  
7 7 Trường Mầm non Sơn Ca Chiềng Phung 88 HTXSNV HTNV  2/3 86 HTXSNV  
8 8 Trường Mầm non Hoa Ban Yên Hưng 95 HTXSNV HTXSNV  3/3 92 HTXSNV  
9 9 Trường Mầm non Hoa Hồng Chiềng Khương 98 HTXSNV HTNV  2/3 88 HTXSNV  
10 10 Trường Mầm non Hoạ My Chiềng En 85 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
11 11 Trường Mầm non Sao Mai Nà Nghịu 95 HTXSNV HTXSNV  2/3 91 HTXSNV  
12 12 Trường Mầm non Thị trấn 95 HTXSNV HTXSNV  3/3 93 HTXSNV  
13 13 Trường Mầm non Tuổi Hoa Mường Lầm 90 HTXSNV HTNV  3/3 86 HTXSNV  
14 14 Trường Mầm non Hoa Đào Mường Cai 80 HTNV HTNV  3/3 78 HTNV  
15 15 Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Bó Sinh 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
16 16 Trường Mầm non Hoa Lan Nậm Ty 85 HTXSNV HTXSNV  3/3 86 HTXSNV  
17 17 Trường Mầm non Hoa Mai Nậm Mằn 85 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
18 18 Trường Mầm non Hoa Cúc Đứa Mòn 85 HTXSNV HTNV  3/3 81 HTNV  
19 19 Trường Mầm non Hoa Sữa Pú Bẩu 95 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
  II Bậc Tiểu học              
20 1 Trường Tiểu học Đứa Mòn 84 HTNV HTNV  3/3 81 HTNV  
21 2 Trường Tiểu học Bản Mé xã Nà Nghịu 86 HTXSNV HTXSNV  3/3 87 HTXSNV  
22 3 Trường Tiểu học Bó Sinh 85 HTXSNV HTNV  3/3 80 HTNV  
23 4 Trường Tiểu học Có Tre xã Chiềng Cang 85 HTXSNV HTNV  3/3 81 HTNV  
24 5 Trường Tiểu học Chiềng Cang 95 HTXSNV HTXSNV  3/3 90 HTXSNV  
25 6 Trường Tiểu học Chiềng En 90 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
26 7 Trường Tiểu học Chiềng Khoong 95 HTXSNV HTXSNV  3/3 90 HTXSNV  
27 8 Trường Tiểu học Chiềng Phung 85 HTXSNV HTNV  3/3 81 HTNV  
28 9 Trường Tiểu học Chiềng Sơ 85 HTXSNV HTNV  3/3 82 HTNV  
29 10 Trường Tiểu học Hương Nghịu xã Nà Nghịu 100 HTXSNV HTXSNV  3/3 93 HTXSNV  
30 11 Trường Tiểu học Hải Sơn xã Chiềng Khoong 85 HTXSNV HTXSNV  3/3 88 HTXSNV  
31 12 Trường Tiểu học Hồng Khương xã Chiềng Khương 93 HTXSNV HTNV  3/3 84 HTNV  
32 13 Trường Tiểu học Khương Tiên xã Chiềng Khương 94 HTXSNV HTNV  3/3 85 HTXSNV  
33 14 Trường Tiểu học Mường Cai 75 HTNV HTNV  3/3 76 HTNV  
34 15 Trường Tiểu học Mường Hung 88 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
35 16 Trường Tiểu học Mường Lầm 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
36 17 Trường Tiểu học Mường Sai 70 HTNV HTNV  3/3 73 HTNV  
37 18 Trường Tiểu học Nậm Mằn 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
38 19 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ty 89 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
39 20 Trường Tiểu học Nậm Ty B 70 HTNV HTNV  3/3 72 HTNV  
40 21 Trường Tiểu học Phiêng Pe xã Chiềng Sơ 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
41 22 Trường Tiểu học Thị trấn 87 HTXSNV HTXSNV  2/3 89 HTXSNV  
42 23 Trường Tiểu học Yên Hưng A 90 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
43 24 Trường Tiểu học Yên Hưng B 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
44 25 Trường Tiểu học Huổi Một 87 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
45 26 Trường Tiểu học Pú Bẩu 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
46 27 Trường Tiểu học Nà Nghịu 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
47 28 Trường Tiểu học Nậm Con xã Đứa Mòn 82 HTNV HTNV  3/3 80 HTNV  
  III Bậc Trung học cơ sở              
48 1 Trường PTDTBT THCS Đứa Mòn 95 HTXSNV HTXSNV  3/3 90 HTXSNV  
49 2 Trường THCS Bó Sinh 90 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
50 3 Trường THCS Chiềng Cang 91 HTXSNV HTNV  3/3 85 HTXSNV  
51 4 Trường THCS Chiềng En 93 HTXSNV HTNV  3/3 84 HTNV  
52 5 Trường THCS Chiềng Khương 82 HTNV HTNV  2/3 81 HTNV  
53 6 Trường THCS Chiềng Khoong 85 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
54 7 Trường THCS Chiềng Phung 90 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
55 8 Trường THCS Chiềng Sơ 80 HTNV HTNV  3/3 80 HTNV  
56 9 Trường THCS Mường Cai 85 HTXSNV HTNV  3/3 82 HTNV  
57 10 Trường THCS Mường Hung 80 HTNV HTNV  3/3 81 HTNV  
58 11 Trường THCS Mường Lầm 95 HTXSNV HTXSNV  2/3 89 HTXSNV  
59 12 Trường PTDTBT THCS Mường Sai 90 HTXSNV HTNV  2/3 85 HTXSNV  
60 13 Trường PTDTBT THCS Nậm Mằn 83 HTNV HTNV  3/3 82 HTNV  
61 14 Trường THCS Nậm Ty 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
62 15 Trường THCS Thị trấn 96 HTXSNV HTXSNV  3/3 93 HTXSNV  
63 16 Trường THCS Yên Hưng 80 HTNV HTNV  3/3 79 HTNV  
64 17 Trường THCS Huổi Một 91 HTXSNV HTNV  3/3 83 HTNV  
65 18 Trường THCS Pú Bẩu 80 HTNV HTNV  3/3 78 HTNV  
66 19 Trường THCS Nà Nghịu 90 HTXSNV HTNV  3/3 84 HTNV  
                   
    HTNV: 43 (MN: 8; TH: 21; THCS: 14)            
    HTXSNV: 23 (MN: 11; TH: 7; THCS: 5)          

Tác giả bài viết: Bùi Thế ANh
Nguồn tin: Phòng GD & ĐT huyện Sông Mã, Sơn La
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung...

Thống kê

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 510
  • Tháng hiện tại: 9980
  • Tổng lượt truy cập: 3937057

Thời sự


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn