Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Hướng dẫn luân chuyển năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: Thứ hai - 11/03/2013 00:01
Công văn số: 85/GDĐT của phòng GD&ĐT huyện Sông Mã V.v hướng dẫn luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013-2014
UBND HUYỆN SÔNG MÃ
PHÒNG GD&ĐT
 

Số: 85/GDĐT
V.v hướng dẫn luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2013-2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Sông Mã, ngày 11 tháng 3  năm 2013
 
 
                             Kính gửi: Các đơn vị trường học
 
          Thực hiện Quyết định số: 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ quản lý,  giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số: 541/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND huyện Sông Mã v.v ban hành những quy định cụ thể việc luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Sông Mã; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 11/3/2013 của UBND huyện Sông Mã v.v luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ngành GD&ĐT huyện Sông Mã năm học 2013 – 2014.
          Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
          1. Triển khai và quán triệt tới cán bộ, giáo viên Quyết định số: 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số: 541/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND huyện Sông Mã v.v ban hành những quy định cụ thể việc luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Sông Mã; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 11/3/2013 của UBND huyện Sông Mã v.v luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ngành GD&ĐT huyện Sông Mã năm học 2013 – 2014.
          Các đơn vị trường học vào Website phòng GD&ĐT huyện Sông Mã vào mục: Văn bản, trong menu văn bản chọn đơn vị/phòng ban, chọn tổ chức cán bộ tải hướng dẫn luân chuyển năm học 2013 – 2014.
          Lưu ý: Toàn bộ văn bản được nén bằng phần mềm Winrar nếu máy của các đơn vị trường học chưa có phần mềm này thì phải cài đặt phần mềm Winrar để giải nén thì mới đọc được nội dung văn bản.
2. Rà soát đối tượng được miễn, tạm miễn luân chuyển, đối tượng thuộc diện luân chuyển:
          - Đối tượng không thuộc diện luân chuyển được quy định tại Điều 8, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La.
          - Đối tượng được tạm miễn luân chuyển được quy định tại Điều 9, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Sơn La.
          - Đối tượng thuộc diện luân chuyển:
          + Giáo viên thuộc diện luân chuyển có tuổi đời từ 45 tuổi trở xuống đối với nữ, từ 50 tuổi trở xuống đối với nam.
          + Cán bộ quản lý giáo dục (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) có tuổi đời từ 45 tuổi trở xuống đối với nữ, từ 50 tuổi trở xuống đối với nam; đã được bổ nhiệm làm công tác quản lý tại một trường từ nhiệm kỳ thứ 2 trở lên (từ năm thứ 6 trở lên).
3. Quy trình luân chuyển.
Đối với các đơn vị trường học được quy định tại Mục 1, Phần II, Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 11/3/2013 của UBND huyện Sông Mã v.v luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên ngành GD&ĐT huyện Sông Mã năm học 2013 – 2014
          3. Hướng dẫn một số nội dung trong biểu mẫu.
          - Biểu mẫu số 01:  Lập danh sách kèm theo đơn xin chuyển trường của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên hoàn thành nghĩa vụ ở trường khó khăn có đơn xin chuyển.
Đơn xin chuyển trường yêu cầu điền trực tiếp theo mẫu.
          - Biểu mẫu số 02:  Lập danh sách cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong diện miễn luân chuyển được quy định tại Điều 8, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, có các minh chứng kèm theo danh sách cụ thể như sau:
+ Diện chính sách: Bản thân cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên là thương binh, bệnh binh, con đẻ của liệt sỹ, con đẻ của thương binh; yêu cầu có giấy chứng nhận của phòng Lao động thương binh xã hội kèm theo.
+ Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; yêu cầu phô tô giấy chứng nhận kèm theo.
+ Vợ hoặc chồng của cán bộ quản lý giáo dục, đang công tác tại hải đảo và làm nhiệm vụ quốc tế; Yêu cầu có các căn cứ để chứng minh được vợ hoặc chồng đang công tác tại hải đảo và làm nhiệm vụ quốc tế.
- Biểu mẫu số 03: Lập danh sách cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong diện tạm miễn luân chuyển được quy định tại Điều 9, Quyết định số: 1976/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La, có các minh chứng kèm theo danh sách cụ thể như sau:
+ Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên sống một mình nuôi con nhỏ từ dưới 18 tuổi trở xuống; Có giấy chứng nhận của chính quyền địa phương là đang sống một mình nuôi con, phô tô giấy khai sinh của con kèm theo.
+ Phụ nữ mang thai; Yêu cầu có giấy chứng nhận của bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên.
+ Phụ nữ đang nuôi con nhỏ từ 60 tháng tuổi trở xuống; Phô tô giấy khai sinh của con kèm theo.
+ Vợ hoặc chồng của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; Yêu cầu ghi rõ trong cột lý do tạm miễn luân chuyển họ tên vợ hoặc chồng đang công tác tại trường khó khăn theo danh mục các trường khó khăn trong Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND huyện Sông Mã; có giấy xác nhận của vợ hoặc chồng đang công tác tại các trường khó khăn.
+ Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Người trực tiếp chăm sóc bố mẹ của vợ hoặc chồng đang đau ốm, già yếu, tàn tật (bố, mẹ đang trực tiếp ở cùng nhà); được Hội đồng nhà trường xem xét quyết định và yêu cầu có giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
+ Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bản thân hoặc vợ, chồng, con bị bệnh tật ốm đau phải điều trị dài ngày được Hội đồng nhà trường và được bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên có giấy xác nhận.
+ Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có vợ hoặc chồng đang thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền đi tăng cường, biệt phái tại các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc gia; tăng cường biệt phái ra ngoài tỉnh; Yêu cầu có minh chứng kèm theo, đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có vợ hoặc chồng đang tại các đồn biên phòng, cửa khẩu quốc gia yêu cầu có xác nhận của đơn vị nơi vợ hoặc chồng đang công tác.
          (Trừ trường hợp, người được tạm miễn có đơn tình nguyện luân chuyển)
* Lưu ý:
- Đối với các trường khó khăn theo kế hoạch năm học 2013-2014 giảm lớp dẫn đến thừa giáo viên yêu cầu các đơn vị trường rà soát những giáo viên hoàn thành nghĩa vụ có nguyện vọng chuyển về trường thuận lợi đề nghị luân chuyển, nếu vẫn thừa giáo viên thì các đơn vị trường xem xét đề nghị luân chuyển giáo viên là người địa phương đi trường khác (nên đề nghị luân chuyển những giáo có năng lực giảng dạy trung bình yếu hoặc chấp hành chưa tốt nội quy của đơn vị để những giáo viên này có cơ hội đi học tập ở những đơn vị khác).
- Trong quá trình thực hiện các cá nhân thiếu minh chức hoặc phát sinh minh chứng phòng GD&ĐT chỉ chấp nhận nộp bổ sung minh chứng đến hết ngày 31/5/2013 nếu quá thời gian trên các cá nhân muốn bổ sung minh chứng sẽ không được chấp nhận.
Trên đây là hướng dẫn một số nội dung luân chuyển cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường nghiêm túc thực hiện, nộp hồ sơ về bộ phận TCCB phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 25/4/2013, trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc liên hệ đ/c Dương Hồng Quảng số điện thoại cơ quan: 022 3836137, DĐ: 0916009977./.
         
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lãnh đạo ngành;
- Lưu: VT, TCCB, Q (75b).
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
Lê Xuân TăngNội dung chi tiết trong tệp đính kèm: Tại đây


Tác giả bài viết: Dương Hồng Quảng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã, Sơn La
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã được thành lập ngày 1/3/1968; là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã; trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với 31 kỳ đại hội, đến nay tổ chức Công đoàn giáo dục huyện Sông Mã đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc qua từng...

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1225
  • Tháng hiện tại: 100362
  • Tổng lượt truy cập: 1529667

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn