Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ

Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm học 2011 - 2012 và Khai mạc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2012

Đăng lúc: Thứ hai - 06/08/2012 11:18
Ngày 03/8/2012 ngành GD&ĐT huyện Sông Mã đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm học 2011 - 2012 và Khai mạc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2012.
Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm học 2011 - 2012 và Khai mạc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2012

Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm học 2011 - 2012 và Khai mạc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2012

        Dự Hội nghị có đồng chí Chá A Của - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lò Văn Sinh - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban - Thành viên Hội đồng giáo dục huyện. Về phía ngành giáo dục có tập thể Lãnh đạo ngành, cán bộ viên chức phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học trên địa bàn toàn huyện.

        Năm học 2011-2012, ngành Giáo dục huyện Sông Mã đã cố gắng, nỗ lực, bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm:
        Quy mô trường lớp học tiếp tục được xây dựng củng cố và phát triển: Toàn huyện có 68 đơn vị trường học, trong đó: 18 trường Mầm non, 26 trường Tiểu học, 1 trường PTCS, 16 trường THCS, 1 trường PTDTNT, 2 trường PTDTBT THCS, 1 TTGDTX, 3 trường THPT (Trong năm học huyện đã tách trường PTCS Pú Bẩu thành trường tiểu học Pú Bẩu và THCS Pú Bẩu; thành lập 02 trường PTDTBT THCS trên cơ sở chuyển đổi từ trường THCS). Số lớp, số học sinh từng bậc học cụ thể như sau:
        - Giáo dục mầm non:
        + Nhóm trẻ: 31 nhóm với 482 cháu (so với cùng kỳ năm học 2010 - 2011 tăng 43 cháu); Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (0 - 2 tuổi) ra lớp: 482/5021 đạt 9,6% (tăng 2,1% so với năm học 2010 - 2011).
        + Mẫu giáo: 320 lớp với 6992 học sinh (so với cùng kỳ năm học 2010 - 2011 tăng 21 lớp với 600 học sinh); Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo (3 - 5 tuổi) ra lớp: 6992/8592 đạt 81,4% (tăng 5% so với năm học 2010 - 2011); Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi học lớp mẫu giáo: 2911/3012 đạt 96,6% (tăng 6,5% so với năm học 2010 - 2011).
        - Giáo dục phổ thông:
        + Tiểu học: 764 lớp với 15075 học sinh (so với cùng kỳ năm học 2010 - 2011 tăng 8 lớp với 449 học sinh); Tỷ lệ học sinh 6 tuổi lớp 1 tuyển mới: 2895/2957 đạt 97,9% (tăng 0,6% so với năm học 2010 - 2011).
       + THCS: 283 lớp với 8189 học sinh (so với cùng kỳ năm học 2010 - 2011 giảm 5 lớp giảm 377 học sinh); Tỷ lệ huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6: 2281/2313 đạt 98,6% (tăng 0,9% so với năm học 2010 - 2011).
        Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm chú trọng đầu tư, tất cả CBQL, giáo viên ở các nhà trường tham gia công tác phổ cập từ Mầm non đến THCS đều được tham gia các lớp tập huấn qui trình, cách làm phổ cập. Hàng năm các trường học đều tiến hành điều tra, tổng hợp số liệu báo cáo kết quả công tác phổ cập về Ban chỉ đạo phổ cập huyện. Kết quả công tác phổ cập giáo  dục: 
        - Mầm non: 8/19 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đảm bảo theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/4/2011 của UBND huyện.  
        - Tiểu học: 100% xã, thị trấn vẫn duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học - Xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.
        - THCS: 100% xã, thị trấn vẫn duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục THCS.
        Chất lượng giáo dục đã thu được những kết quả nhất định. Cụ thể:
        - Đối với giáo dục mầm non: Quy mô giáo dục Mầm non được giữ vững ổn định. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên rõ rệt; số trẻ ăn bán trú tại trường: 1016/7474 đạt 13,6%, tăng 3,1% so với năm học trước; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cần: 416/7474 = 5,6%, giảm 2,5% so với năm học 2010 - 2011; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 393/7474 = 5,3%, giảm 0,9% so với năm học 2010 - 2011; Triển khai chương trình đổi mới đến 100% trường mầm non, tỷ lệ trẻ học chương trình GDMN mới: 6763/7474 = 90,5%, tăng 75,1% so với năm học 2010 - 2011; Tỷ lệ trẻ 3 - 5 tuổi học 2 buổi/ngày 6943/6992 đạt 99,3%, tăng 29,3% so với năm học 2010 - 2011, riêng trẻ 5 tuổi học 2 buổi trên ngày đạt 2902/2911 = 99,7%, tăng 31,6% so với năm học 2010 - 2011; triển khai đồng bộ các chuyên đề, chú trọng các chuyên đề ATGT, GDBVMT, tiết kiệm năng lượng.
        - Đối với giáo dục Tiểu học:
        + Công tác tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày và học bán trú có những chuyển biến tích cực so với năm học 2010 - 2011, tuy nhiên tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp (763/15075 đạt 5,1%).
        + Chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà ổn định: 14688/15075 = 97,4% học sinh được xếp loại thực hiện đầy đủ về hạnh kiểm; 13964/15075 = 92,6% học sinh được xếp loại từ Trung bình trở lên về giáo dục, trong đó xếp loại Giỏi về giáo dục là 1215/15075 đạt 8,1% (tăng 1,1% so với năm học 2010 - 2011).
        + Kết quả thi giao lưu Toán - Tiếng Việt học sinh giỏi lớp 5 cấp huyện có 14 học sinh đạt giải, cấp tỉnh có 3 học sinh đạt giải (01 giải ba; 02 giải khuyến khích).
        + Kết quả khảo sát lần 1 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS năm học 2012 - 2013 đạt yêu cầu trở lên là 2392/2470 = 96,8%.
        + Tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm 42/15075 = 0,3%, giảm 0,3% so với năm học 2010 - 2011.
        - Đối với giáo dục THCS:
        + Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà ngày một nâng lên: Tỷ lệ học sinh được xếp loại từ trung bình trở lên về hạnh kiểm là 8100/8189 đạt 98,9%, tăng 0,1% so với năm học 2010 - 2011; học sinh xếp loại từ trung bình trở lên về học lực là 7804/8189 đạt 95,3%, tăng 0,2% so với năm học 2010 - 2011, trong đó xếp loại khá, giỏi về học lực là 1799/8189 đạt 22% , tăng 1,1% so với năm học 2010 - 2011.
        + Kết quả thi học sinh giỏi các cấp: cấp huyện có 140 học sinh THCS tham dự, kết quả có 38 giải; cấp tỉnh gồm 38 học sinh tham dự có 9 thí sinh đạt giải.
        + Kết quả xét tốt nghiệp THCS: 1939/1962 đạt 98,8%.
        + Tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm 117/8189 = 1,4%, giảm 0,2 so với năm học 2010 - 2011.
         Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất trường học tiếp tục được quan tâm, tăng cường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục.
        - Trong năm học 2011 - 2012 có 03 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia (MN Thị trấn, MN 8/3 xã Chiềng Khoong, THCS Thị trấn) nâng tổng số lên 04 đơn vị trường học trong huyện đạt chuẩn quốc gia.
        - Kết quả thực hiện kiên cố hóa trường lớp học: Năm học 2011 - 2012 toàn ngành có 1267 phòng học (tăng 23 phòng so với năm học 2010 - 2011). Số phòng học kiên cố, bán kiên cố: 755 phòng đạt 59,6% (tăng 6% so với năm học 2010 - 2011), phòng học tạm, mượn còn 512 = 40,4%.   
        Thực hiện tốt công tác chăm lo và đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tính đến ngày 31/5/2012 tổng số CBQL, giáo viên, nhân viên trực thuộc phòng GD&ĐT là: 2123 người (trong đó cơ quan phòng GD&ĐT: 19 người). Tỷ lệ giáo viên trên lớp: Mầm non 411/351 = 1,2 GV/lớp; Tiểu học: 844/764 = 1,1 GV/lớp; THCS: 532/275 = 1,9 GV/lớp. 100% CBQL, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó tỷ lệ CBQL, giáo viên có trình độ trên chuẩn ở Mầm non là 180/452 = 39,8%; Tiểu học là 548/919 = 59,6%; THCS là 244/575 = 42,4%.
 

 
        Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2011 - 2012, toàn ngành Giáo dục huyện Sông Mã tập trung thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 - 2013:
        - Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
        - Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
        - Tiếp tục phát triển, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
        - Thực hiện tốt công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

 
        Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Chá A Của - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy ghi nhận những thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục cần triển khai trong thời gian tới: tập trung tổ chức thành công đợt bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2012; chỉ đạo các đơn vị trường chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết phục vụ năm học 2012 - 2013; tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch dự và chỉ đạo Khai giảng năm học mới; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo tại Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Ban chấp hành Đảng bộ Huyện Sông Mã về lãnh đạo thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo của huyện giai đoạn 2011 - 2015; tăng cường xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống gắn với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
 
(Đồng chí Chá A Của - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy )
 
        Nhân dịp này UBND huyện đã tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 89 tập thể,  Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 57 cá nhân, Danh hiệu LĐTT cho 1127 cá nhân và 39 Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2011 - 2012.

 

 
        Tại Hội nghị ngành GD&ĐT đã thông qua Kế hoạch bồi dưỡng các bộ quản lý giáo viên hè 2012 và bồi dưỡng thường xuyên trong năm học 2012 - 2013. Các đơn vị trường đã cam kết thực hiện tốt nội quy đợt bồi dưỡng hè 2012 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.
 

 
Tác giả bài viết: Phạm Quang Lượng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Sông Mã
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã

         Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Sông Mã tỉnh Sơn La, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Sông Mã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung...

Thống kê

  • Đang truy cập: 85
  • Khách viếng thăm: 4
  • Máy chủ tìm kiếm: 81
  • Hôm nay: 1837
  • Tháng hiện tại: 100974
  • Tổng lượt truy cập: 1530279

© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn