Công văn hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm 2015

Các trường tải công văn tại đây:
Công văn hướng dẫn xét TN THCS năm 2015

Tác giả bài viết: Nguyễn Chiến Thắng

Nguồn tin: Phòng GD & ĐT huyện Sông Mã, Sơn La