Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

                                  Tải Thông báo tại đây
Thông báo  tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Tác giả bài viết: Phan Thế Anh

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT huyện Sông Mã