Trang chủ | Email nội bộ | Thư viện ảnh | Liên hệ
Nụ cười của trẻ, hạnh phúc của bố mẹ, tương lai của đất nước

Triển khai chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" trong CĐGD Sông Mã

Đăng lúc: 09:33 - 19/05/2014

Thực hiện Công văn số 14/CV-LĐLĐ, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Sông Mã V/v Triển khai chương trình “Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ”; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Đăng lúc: 09:33 - 19/05/2014
Kịp thời kiện toàn Ban chấp hành CĐCS sau điều động của UBND huyện tháng 5-2014

Kịp thời kiện toàn Ban chấp hành CĐCS sau điều động của UBND huyện tháng 5-2014

Đăng lúc: 15:26 - 15/05/2014

V/v Kiện toàn BCH CĐCS sau điều động viên chức của UBND huyện tháng 5/2014

Đăng lúc: 15:26 - 15/05/2014
Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

Hướng dẫn tô chức thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển"

Đăng lúc: 14:30 - 14/05/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 866/HD-LĐLĐ, ngày 6/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Sơn La V/v tổ chức cuộc thi “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ tỉnh Sơn La;Căn cứ Hướng dẫn số 08/HD-LĐLĐ, ngày 12/5/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Sông Mã V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVC,LĐ huyện Sông Mã; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các đơn vị cơ sở triển khai tổ chức hưởng ứng cuộc thi với những nội dung sau:

Đăng lúc: 14:30 - 14/05/2014
Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

Công văn hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 14:59 - 05/05/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 54/TĐKT-NVI của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh ngày 24/4/2014 về việc hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2013-2014 ngành GD&ĐT;UBND huyện hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng sự nghiệp GD&ĐT năm học 2013-2014, nội dung như sau

Đăng lúc: 14:59 - 05/05/2014
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cần lưu trữ 7 loại văn bản, giấy tờ và sổ sách sau để thuận lợi cho việc kiểm tra, khảo sát của các cấp đối với đơn vị hàng năm

Các loại hồ sơ minh chứng về công tác thi đua khen thưởng

Đăng lúc: 14:16 - 11/04/2014

Để thuận tiện khi theo dõi thành tích và quá trình xây dựng truyền thống thi đua yêu nước của từng đơn vị, đề nghị BGH các đơn vị trường học trong toàn ngành lưu ý khi lập hồ sơ lưu trữ công tác thi đua khen thưởng của đơn vị gồm tối thiểu 7 loại sau đây:

Đăng lúc: 14:16 - 11/04/2014
Tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến tại các xã Mường Sai, Chiềng Cang, Mường Hung

Tiến hành kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến tại các xã Mường Sai, Chiềng Cang, Mường Hung

Đăng lúc: 09:45 - 11/04/2014

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-TĐKT, ngày 7/4/2014 của Hội đồng TĐ,KT huyện Sông Mã, trong tháng 4/2014 đoàn công tác của HỘi đồng TĐ,KT huyện do đ/c Nguyễn Thị Bình làm trưởng đoàn sẽ tiến hành khảo sát tình hình thực hiện phong trào thi đua yêu nước; xây dựng điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình tiên tiến xuất sắc tại 3 xã và các đơn vị trường học trên địa bàn 3 xã Mường Sai, Chiềng Cang và Mường Hung....... Yêu cầu các đơn vị giáo dục được kiểm tra xây dựng báo cáo theo đề cương sau đây:

Đăng lúc: 09:45 - 11/04/2014
Chuẩn bị cho đánh giá chấm điểm thi đua khối các phòng GD&ĐT năm học 2013 - 2014

Chuẩn bị cho đánh giá chấm điểm thi đua khối các phòng GD&ĐT năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 10:27 - 07/04/2014

Để Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, coi đó là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện tốt công tác thi đua trong khối, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. năm học 2013 - 2014 Sở GD&ĐT tiếp tục phân chia khối thi đua để đánh giá chất lượng các phong trào thi đua.

Đăng lúc: 10:27 - 07/04/2014
Bài dự thi "nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác" "

Bài dự thi "nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác" "

Đăng lúc: 16:12 - 24/03/2014

Đây là một bài viết của một cô giáo viết về một tấm gương sáng của một nông dân ở Chiềng Phung trong cuộc vận động viết bài dự thi "nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác" xin được đăng tải để toàn ngành tham khảo.....

Đăng lúc: 16:12 - 24/03/2014

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình - sức khỏe sinh sản

Đăng lúc: 15:57 - 24/03/2014

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ, ngày 20/3/2014 của LĐLĐ huyện Sông Mã V/v Tuyên truyền công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình – Sức khỏe sinh sản (DS – KHHGĐ – SKSS) trong cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn huyện. Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục xây dựng Kế hoạch triển khai công tác truyên truyền trong cán bộ, đoàn viên toàn ngành GD&ĐT Sông Mã

Đăng lúc: 15:57 - 24/03/2014
Tổng hợp danh sách các đơn vị chưa nộp báo cáo + cam kết thực hiện Chỉ thì số 25-CT/TU toàn ngành

Tổng hợp danh sách các đơn vị chưa nộp báo cáo + cam kết thực hiện Chỉ thì số 25-CT/TU toàn ngành

Đăng lúc: 09:04 - 17/03/2014

Ngày 8/2/2014, Thường trực Công đoàn Giáo dục đã có văn bản số 03/CV-CĐGD V/v hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 18/12/2013 của BTV Tỉnh ủy SƠn La về chấn chỉnh lế lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên. . . Theo đó các đơn vị phải tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị đến 100% đoàn viên, người lao động và tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đăng lúc: 09:04 - 17/03/2014
Một góc bếp bán trú của trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ty

Thực hiện chủ trương tổ chức nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Sông Mã

Đăng lúc: 08:20 - 14/03/2014

Thực hiện công văn số 991-CV/HU, ngày 6/2/2014 của Huyện ủy Sông Mã V/v thực hiện chủ trương tổ chức nấu ăn tập trung tại các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn huyện. Ngày 13/3/2014 Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã đã có văn bản hướng dẫn số 11/CV-CĐGD hướng dẫn các CĐCS trường học có học sinh bán trú thực hiện tốt việc kiểm tra, kiểm soát việc bảo quản và sử dụng số gạo được cấp cho học sinh ....nội dung văn bản và biểu mẫu báo cáo các đơn vị download tại phần văn bản của Site này....

Đăng lúc: 08:20 - 14/03/2014
Trao chăn ấm của quỹ Tấm lòng vàng báo Lao động cho nữ đoàn viên ngành GD&ĐT

Trao chăn ấm của quỹ Tấm lòng vàng báo Lao động cho nữ đoàn viên ngành GD&ĐT

Đăng lúc: 09:02 - 12/03/2014

Ngày 5/3/2014, đ/c Bùi Thế Anh - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Sông Mã đã chuyển trao số chăn ấm do quỹ tấm lòng vàng báo Lao động trao tặng các cô giáo tại xã Chiềng Sơ. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi trao quà chiều ngày 5/3/2014 tại Chiềng Sơ

Đăng lúc: 09:02 - 12/03/2014
Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt cụm công đoàn ba xã Chiềng Sơ - Nậm Ty - Chiềng Phung

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt cụm công đoàn ba xã Chiềng Sơ - Nậm Ty - Chiềng Phung

Đăng lúc: 08:29 - 12/03/2014

Nhằm thiết thực lập thành tích kỷ niệm 60 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự cho phép của Ban Thường vụ CĐGD Sông Mã, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Chiềng Sơ. Chiều ngày 7/3/2014 tại trường THCS Chiềng Sơ cụm Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học thuộc 3 xã Chiềng Sơ - Nậm Ty - Chiềng Phung đã tổ chức sinh hoạt cụm Công đoàn cơ sở lần thứ 2 năm học 2013 - 2014. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động giao lưu giữa các đơn vị trường học

Đăng lúc: 08:29 - 12/03/2014

Số: 49/GD&ĐT-TĐ,KT V/v xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đợt 13 năm 2014

Đăng lúc: 14:00 - 03/03/2014

Phòng GD&ĐT Sông Mã đề nghị các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, các đơn vị trường học trực thuộc UBND huyện quản lý triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 13 năm 2014, cụ thể như sau:

Đăng lúc: 14:00 - 03/03/2014

Số: 04/CĐGD V/v Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2014.

Đăng lúc: 13:58 - 19/02/2014

Thực hiện Công văn số 01/CV–LĐLĐ ngày 17/02/2014 của LĐLĐ huyện Sông Mã V/v Tham gia lớp tập huấn nghiệp Công đoàn năm 2014. Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục Sông Mã triệu tập cán bộ Công đoàn cơ sở tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2014 .

Đăng lúc: 13:58 - 19/02/2014

Một số hướng dẫn bổ sung của Sở GD&ĐT Sơn La về công tác TĐ,KT năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 15:10 - 10/02/2014

hướng dẫn bổ sung một số nội dung qui định thi đua - khen thưởng năm học 2013-2014

Đăng lúc: 15:10 - 10/02/2014

(V/v Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU Ngày 18/12/2013 của BTV Tỉnh ủy)

Đăng lúc: 10:00 - 08/02/2014

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La v/v Nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức;

Đăng lúc: 10:00 - 08/02/2014

(V/v phát động hưởng ứng cuộc thi “Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác”)

Đăng lúc: 09:59 - 08/02/2014

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 24/12/2013 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy Sơn La; Kế hoạch số 148-KH/HU ngày 13/1/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức cuộc thi viết “Nhân dân các dân tộc Sơn La làm theo lời Bác”;

Đăng lúc: 09:59 - 08/02/2014
Một số hình ảnh trong buổi giao lưu và trao quà từ thiện của ca sĩ Thái Thuỳ Linh cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sông Mã

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu và trao quà từ thiện của ca sĩ Thái Thuỳ Linh cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sông Mã

Đăng lúc: 08:20 - 25/12/2013

Ngày 18/12/2013, tại trường tiểu học xã Chiềng Khoong nhóm tình nguyện "Trái tim hồng" của ca sĩ Thái Thuỳ Linh một ca sĩ nổi tiếng trong làng ca nhạc và giải trí hiện nay của Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho học sinh nghèo của trường.... đoàn đã tổ chức giao lưu văn nghệ với các cháu học sinh, giáo viên của trường kết thúc buổi giao lưu đầy ý nghĩa đoàn đã tiến hành trao quà từ thiện cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Đăng lúc: 08:20 - 25/12/2013
Công văn số 57/CV-CĐGD, ngày 23/12/2013 về việc quyết toán kinh phí CĐCS năm 2013

Công văn số 57/CV-CĐGD, ngày 23/12/2013 về việc quyết toán kinh phí CĐCS năm 2013

Đăng lúc: 14:07 - 24/12/2013

Ngày 23/12/2013 Công đoàn Giáo dục huyện đã có công văn số 57/CV-CĐGD v/v hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện thanh quyết toán kinh phí công đoàn năm 2013, lập dự toán năm 2014, sau đây là toàn văn nội dung văn bản, các đơn vị có thể download tại phần văn bản của site này về nghiên cứu thực hiện.

Đăng lúc: 14:07 - 24/12/2013
 

Giới thiệu

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã

Công đoàn Giáo dục huyện Sông Mã được thành lập ngày 1/3/1968; là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sông Mã; trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với 31 kỳ đại hội, đến nay tổ chức Công đoàn giáo dục huyện Sông Mã đã có những bước trưởng thành và phát triển vượt bậc qua từng...

Thống kê

  • Đang truy cập: 45
  • Khách viếng thăm: 44
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 426
  • Tháng hiện tại: 426
  • Tổng lượt truy cập: 3520761

Thời sự


© Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tổ 11, Thị trấn Sông Mã, Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 022.3836 137 -  Fax: 022.3836 328
Email: info@pgdsongma.edu.vn  - Website: www.pgdsongma.edu.vn